natječaj

Program stipendiranja Milena Jesenska u Beču – poziv novinarima


prijava: 09.04.2010.

Zaklada Erste poziva novinare u Hrvatskoj da se prijave za program stipendiranja 'Milena Jesenska' na Institutu za humanističke znanosti u Beču, koji nudi mogućnost istraživanja na neku od europskih tema po izboru novinara. Rok za prijavljivanje je 9. travnja i svi novinari iz Europe iz tiskanih i elektronskih medija, koji prate događanja iz područja kulture, umjetnosti i društvenih događanja imaju pravo na prijavu.

Novinarima je omogućen tromjesečni boravak u Beču u cilju provođenja istraživanja. Stipendisti će dobiti 7.630 eura, ured, pristup mailu i Internetu, in-house mogućnost istraživanja i drugu odgovarajuću pomoć. Imat će na raspolaganju i 1820 eura za istraživačke posjete susjednim zemljama.

Kandidati moraju imati nekoliko godina radnog iskustva u profesionalnom novinarstvu. Njihov istraživački rad može uključivati bilo koju temu koja se odnosi na kulturna događanja u Europi, posebice ako se odnosi na temu europskih integracija.  

Stručni žiri ocijenit će prijave i izabrati finaliste. Kandidati će biti obaviješteni o odluci žirija u lipnju 2010.

Program stipendiranja za novinare 'Milena Jesenska' osnovan je u cilju osposobljavanja novinara za rad na projektima od važnosti za europski društveni, politički i/ili kulturni kontekst; jačanja kapaciteta novinara koji nadilaze njihove nacionalne i profesionalne granice, a posebno u cilju ohrabrivanja zapadnih novinara za susretanje sa svojim kolegama iz istočne Europe i obrnuto. Ovaj program također ima za cilj uspostavu uspješnih kontakata između novinara, učenih ljudi i zakonodavaca, sa svrhom njihovom zajedničkog rada u svojim sredinama. Projekti ovog programa su šireg europskog obima, nadilaze lokalne i nacionalne granice i posebno obraćaju pažnju na europske integracije.

Prijave se trebaju poslati poštom na sljedeću adresu:
Institut für die Wissenschaften vom Menschen
Fellowship Coordinator
Spittelauer Lände 3
1090 Wien
Austria

Prijave se mogu poslati i putem emaila na fellowships@iwm.at, koji treba biti naslovljen: Stipendije Milena Jesenská.

Kontakt:
Beti Mihajlović
Predstavnica za medije Zaklade Erste
+386 91 3332 091
zaklada.erste@gmail.com

Jovana Trifunović
Erste Fondacija
+43 50100 15844
+43 50100 615844
Jovana.Trifunovic@erstestiftung.org

Više(I.P., 25.02.2010)