natječaj

Media N-gage - natječaj


organizator: NVO 35 mm / Europska omladinska fondacija (EYF)

NVO 35 mm, uz podršku Europske omladinske fondacije (EYF), objavljuje natječaj za polaznike on-line škole istraživačkog novinarstva 'Media N-gage', koja se organizira od 1. listopada do 29. studenog. Rok prijave je 25. rujan.

Radni jezici su hrvatski, srpski, bosanski, crnogorski, albanski i engleski. Škola je zasnovana na principu učenja kroz praksu i stjecanje znanja na osnovu iskustva mentora, dokazanih u polju istraživačkog novinarstva. Stoga polaznici/e mogu postati dio projekta samo s već odabranom i od strane mentora odobrenom temom za istraživački rad. Istraživanje i kompletiranje rada uz podršku i usmjeravanje mentora predstavlja okosnicu ove on-line škole.

S odabranim polaznicima rade mentori i to na principu individualnih potreba, te će tako svaki polaznik/ca škole dobiti poseban set smjernica u skladu s vlastitom i procjenom mentora. Pored individualnog pristupa određeni materijali i smjernice će biti dostupni svim polaznicima.

Od polaznika/ca se očekuje da se žele baviti istraživačkim novinarstvom, da imaju ideju o temi koju žele istraživati, da su znatiželjni, žele učiti kroz praksu i odlučni su da svoje rezultate objave u novinarskoj formi.

Zainteresirani polaznici mogu se prijaviti slanjem motivacijskog pisma u kojem objašnjavaju koju aktualnu temu žele da istražuju tijekom on-line škole (obrazlože interes za temu i njenu aktualnost) na mail 35mmproduction@gmail.com.

Završni radovi kojima polaznici škole i dokazuju naučeno bit će objavljeni na portalu www.E-Balkan.Net i prijateljskim medijima. Broj polaznika na ovom besplatnom kursu je ograničen.

Mentorski tim:

- Darko Ivanović je autor i voditelj TV emisije 'Robin Hud', autor preko 100 dokumentaraca, producent TV reklama za kampanje, te osnivač NVO 35mm. Ivanović je diplomirao na specijalističkim studijama za režiju;

- Dr Veselin Kljajić profesor je na Katedri za novinarstvo Fakulteta političkih nauka i predavač na Međunarodnim interdisciplinarnim specijalističkim studijama novinarstva. Doktorirao je na temu 'Intervju kao oblik novinarskog izražavanja u štampi, on-line magazinima i internetu';

- Faik Ispahiu je producent i trener. Diplomirani režiser za film, kazalište i radio je uključen u razvoj medija i novinarstva od 1997. On je izvršni direktor InterNews Kosova i izvršna producent i direktor BIRN-ove TV debate o aktualnim temama 'Život na Kosovu';

- Šemsudin Seki Radončić, publicist i novinar, autor je veoma zapaženih knjiga i tekstova o kršenju ljudskih prava na prostoru bivše Jugoslavije. Radončić je dugogodišnji kolumnist, a onda i dopisnik tjednika Monitor. Dobitnik je SEEMO nagrade za ljudska prava za 2007. godinu;

- Petar Komnenić novinar je Radija Slobodna Europa, nezavisnog tjednika Monitor i TV Vijesti, kao i suradnik Balkanske istraživačke mreže (BIRN) i Instituta za medije. Uglavnom se bavi temama ratnih zločina, korupcije, pravosuđa.

(I.P., 20.09.2010)