natječaj

Aktivni građani - poziv


prijava: 07.11.2010.
organizator: British Council

Aktivni građani je program British Councila na području međukulturalnog dijaloga, koji je započeo 2009. u Velikoj Britaniji i 8 zemalja Afrike i Azije. Ove godine projekt se proširuje i na 20 zemalja u sjevernoj, središnjoj i jugoistočnoj Europi te Izraelu i odvijat će se kroz tri godine. Projekt se u Hrvatskoj provodi u suradnji s Mrežom mladih Hrvatske, u prvoj godini na području Karlovačke i Sisačko-moslavačke županije, s fokusom na aktivizam mladih. Prijave za sudjelovanje primaju se do 7. studenog.

U današnjem svijetu susrećemo se više nego ikad do sada s mnoštvom različitih perspektiva, kultura i različitih oblika društvenih zajednica. Često to smatramo posljedicom globalizacije, kojom se ljudi i zemlje sve više povezuju i postaju ovisni jedni o drugima na kulturnoj, političkoj i ekonomskoj razini.

Vizija ovog projekta je svijet u kojem ljudi prepoznaju svoj potencijal i preuzimaju odgovornost te zajedno s drugima na miroljubiv i učinkovit način rade na razvoju svojih zajednica. Putem dijaloga i društvenog sudjelovanja aktivni građani mogu ostvariti njihov pozitivan, održiv razvoj na lokalnoj i globalnoj razini.

Cilj je ovog programa doprinijeti društvenim promjenama te održivom razvoju tako što ćemo uspostaviti trajnu globalnu mrežu lidera koji mogu utjecati na okolinu u kojoj žive i potaknuti dijalog, učenje i zajedničko rješavanje globalnih i lokalnih problema. Ovim ćemo programom unaprijediti aktivno građanstvo tako što ćemo kod sudionika razviti svijest o lokalnoj kulturi i identitetu, razumijevanje lokalne zajednice, odgovoran pristup održivom razvoju, pozitivne stavove o raznolikosti i međukulturalnosti te vještine projektnog planiranja i menadžmenta.

Tri su glavne komponente programa;
- lokalni treninzi koji će se fokusirati na globalno građanstvo te utvrđivanje prioriteta kako bi se bolje razumjela lokalna zajednica i globalna međuovisnost;
- društveni projekti koje će isplanirati i provesti sudionici na temelju stečenih znanja, a na polju na kojem smatraju da  mogu ostvariti pozitivan utjecaj u vlastitoj zajednici;
- međunarodne razmjene i umrežavanje koje će pružiti sudionicima priliku da razmijene iskustva i uče od sudionika iz drugih zemalja.

Uvodna radionica i odabir kandidata - 20. studenog 2010.
Prvi edukacijski modul -     11. i 12. studenog 2010.
Drugi edukacijski modul - 22. i 23. siječnja 2011.
Treći edukacijski modul - 19. i 20. veljače 2011.

Mjesto održavanja treninga bit će naknadno objavljeno.

Sudionici koje tražimo za ovaj program su lideri u svojim zajednicama i organizacijama, imaju mreže partnera unutar i izvan zajednice, znaju kako utjecati na ljude oko sebe i imaju dobro razvijene komunikacijske vještine, a posvećeni su cjeloživotnom učenju i proširenju vlastitih obzora.

Ako ste aktivni u nekoj nevladinoj udruzi, radite s mladima i za mlade, nastavnik ste, predstavnik ste mladih ili ste zaduženih za programe mladih u lokalnoj upravi i možete znanje i iskustvo stečeno ovim programom izravno prenijeti na svoje suradnike i potaknuti ih na aktivnije sudjelovanje u zajednici, prijavite se!

Od vas očekujemo da sudjelujete u sva tri modula edukacije te da naučeno prenesete članovima svoje organizacije, volonterima, suradnicima ili korisnicima svojih programa, bilo kroz formalne ili neformalne programe edukacije, te da razvijete i provedete, u suradnji s drugim sudionicima programa, društveni projekt kojim ćete ostvariti pozitivan pomak u svojoj zajednici. Dio sudionika programa imat će priliku otići na dvotjedni studijski posjet partnerskim organizacijama u inozemstvu, posjet nekoj od zajednica iz Velike Britanije koje sudjeluju u programu i na međunarodne seminare za sudionike iz svih programskih zemalja.

Kandidate i kandidatkinje koji zadovoljavaju navedene uvjete pozvat ćemo na uvodnu radionicu 20. studenog 2010. u Karlovcu na temelju koje ćemo odabrati tridesetak sudionika programa.
Ispunjenu prijavnicu pošaljite na adresu projects@britishcouncil.hr najkasnije do 7. studenog 2010.

Prijavnica

(I.P., 22.10.2010)