radionica, kolonija, djeca, mladi

Arhitektonske radionice za djecu u DAZ-u


vrijeme: 06.11.2010. - 11.06.2011.
mjesto: Zagreb; Društvo arhitekata Zagreba, Trg bana Josipa Jelačića 3/1
organizator: Društvo arhitekata Zagreba / Odbor Arhitektura / Udruga za promicanje vizualne kulture OPA.

U Društvu arhitekata Zagreba, održavat će se arhitektonske radionice za djecu osnovnih škola. Prva radionica održava se u subotu, 6. studenog, u 10,30 sati, a vode je voditeljice projekta Aneta Mudronja-Pletenac, Mia Roth-Čerina, Gordana Košćec i Davorka Perić, u suradnji s osnovnom školom A.G. Matoš i učiteljicom likovne kulture Helenom Habdijom.


Iduće radionice vodit će: Archisquad, Njirić+, Hura arhitektura, Neda Cilinger, Log Urbis, 3LHD, Produkcija 004, te sekcija Djeca i arhitektura Društva arhitekata Istre s Pulskom grupom.

U radionicama djeca istražuju, crtaju, grade, oblikuju, upoznaju svijet arhitekture i urbanizma kroz kreativnu igru i stvaranje. Program je dio inicijativa s dugoročnim ciljem razvijanja vizualnog senzibiliteta cilj je uključiti što više učenika u ovaj projekt, te ostvariti kvalitetnu suradnju između arhitekata, edukatora i škola, sa željom da ovakav oblik rada s djecom stvori preduvjete za kvalitetno vizualno obrazovanje, te da radionice posluže kao pilot-projekti mogućih aktivnosti u okviru nastave likovne (vizualne) kulture, izbornih ili slobodnih aktivnosti.

'Kvalitetu našeg budućeg okoliša odredit će djeca današnjice. Njihova sposobnost da donose trezvene, informirane odluke ovisit će o znanju, vještinama i sposobnostima koje će steći u tijeku svog obrazovanja. Njihov dom, škola, susjedstvo i zajednica šalju im poruku o njihovom mjestu na svijetu. U dobru ili zlu, okoliš pruža kontekst, ‘cadre de vie’, koji tako izrazito utječe na fizičku i psihološku kvalitetu njihovih života, i u kojima će stasati u buduću ulogu građana.' (Iz ciljeva programa Architecture & Children: UIA Built Environment Education Network)

Malu školu arhitekture organiziraju: Društvo arhitekata Zagreba,Odbor Arhitektura i djeca pri Hrvatskoj komori arhitekata i Udruga za promicanje vizualne kulture OPA. Prijava za sudjelovanje na radionicama na e-mail:  programi@d-a-z.hr
Donacija materijala za radionicu: Bomark d.o.o.

(M.K., 05.11.2010)