natječaj

Zagrebačka županija sufinancira kulturne programe


vrijeme: 02.08.2011.
prijava: 30.09.2011.
mjesto: Zagreb

Zagrebačka županija objavila je poziv za predlaganje sufinanciranja programa javnih potreba u kulturi za 2012. jer će i u idućoj godini nastaviti s poticanjem i financiranjem mnogobrojnih kulturnih programa s ciljem razvoja i obogaćivanja kulturne ponude na svom području. 
 
U priopćenju navode da će sufinancirati knjižničnu, izdavačku i muzejsko-galerijsku djelatnost, zaštitu kulturnih dobara, amaterizam u kulturi, kao i programe u kulturi Pučkih otvorenih učilišta i centara za kulturu.

Sve zainteresirane ustanove, organizacije, udruge i društva mogu slati prijedloge svojih programa do 30. rujna na adresu Zagrebačke županije, Upravnog odjela za prosvjetu kulturu, šport i tehničku kulturu u Vukovarskoj ulici 72/V., p.p. 974 10 001 Zagreb ili na e-mail adresu j.dujic@zagrebacka-zupanija.hr. Uz popunjeni prijavni obrazac za natječaj, obavezno je priložiti opširniji opis programa i ostalu dokumentaciju, financijski plan te specificirani troškovnik, stoji u priopćenju.
 

Tekst poziva za predlaganje sufinanciranja programa javnih potreba u kulturi za 2012. može se dobiti na telefon: 6009 417 te na web stranicama Zagrebačke županije www.zagrebacka-zupanija.hr. (Izvor: Hina)
 

(D.H.F., 02.08.2011)