predstavljanje, djeca, mladi

Pula: Info dan 'Mladi i kultura u EU'


vrijeme: 25.11.2011. od 12.30 do 16.30 sati
mjesto: Pula, u dvorani Istra, zgrada Odjela za ekonomiju, Sveučilišta J. Dobrile

Info dan na temu 'Mladi i kultura u EU' održat će se u petak, 25. studenog, u Puli, u sklopu projekta Eurostep. 

Udruga Metamedij će u sklopu projekta Eurostep, financiranog od strane Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija u suradnji s Istarskom županijom, Odjelom za kulturnu kontaktnu točku Ministarstva kulture i Sveučilištem J. Dobrile u Puli organizirati Info dan na temu: 'Mladi i kultura u EU'. 

Program:

Predstavljanje dostupnih fondova Europske unije koji su namjenjeni sektoru kulture i mladih
- 12,30 – 13,30, predstavljanje programa Kultura 2007-2013., Anja Jelavić (Odjel za kulturnu kontaktnu točku Ministarstva kulture)
- 13,35 – 14,15, Istarska županija, UO za međunarodnu suradnju i UO za kulturu (prezentacija projekata IPA i Interreg)

Pauza od 14,20 – 14,30

- 14,35 – 15,00, predstavljanje programa za mobilnost mladih (Zaklada za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva)
- 15,05 – 16,30h,  primjeri dobre prakse dosad realiziranih projekata

Info dan će biti održan u petak, 25. studenog 2011. u vremenu od 12.30 do 16.30 sati u dvorani Istra, zgrada Odjela za ekonomiju, Sveučilišta J. Dobrile Pula.

Cilj projekta je informirati mlade o mogućnostima koje se pružaju za sektor mladih i sektor kulture pristupanjem naše zemlje Europskoj uniji.

Sudjelovanje je besplatno za sve sudionike. (Izvor: Udruga Metamedij)

 

(D.H.F., 23.11.2011)