natječaj, nagrada

Poziv za predaju publicističkih i novinarskih radova


prijava: 15.04.2012.
organizator: Zaklada Heinrich Böll

Zaklada Heinrich Böll objavila je poziv za predaju pisanih radova na temu 'Europa u previranju'. Radovi se očekuju do 15. travnja, u 15:00 sati. Odabrani radovi biti će dostupni i široj javnosti, a od njih sedam, prva tri rada dobit će i novčane nagrade. Obavijest o užem odabiru i nagradi radova bit će dostupna javnosti 10. svibnja 2012. godine.

Europa se danas nalazi u prijelomnom trenutku, na samom rubu mogućeg političkog i ekonomskog ujedinjenja nalazi se pred ambisom. Višestruka kriza već niz godina uzdrmava same temelje ideje o integraciji, potkopava solidarnost i ostale polazišne ideje velikog europskog projekta kojem danas ponestaje ne samo snage, već i imaginacije za stvaranje uvjeta za pojavu europskog transnacionalnog demosa. Porast nezaposlenosti, brutalan pritisak na najsiromašnije te povratak represivnih mjera koje putem oktroiranih odluka vode eroziji demokratskih praksi u nekim državama članicama već uvelike umanjuju legitimitet EU institucija. Populističke politike pojedinih Vlada ponovo se vraćaju na mjesto koje prethodi zajedničkoj europskoj agendi, inzistirajući na daljnjoj političkoj fragmentaciji. Pored toga, umjesto da se asimetričnost i disproporcionalnost između uloge europskih elita i javne podrške njihovim odlukama smanjuju, one i dalje rastu. Daljnje sužavanje javne sfere i sloboda ne obećava Europu zamišljenu kao solidarnu zajednicu utemeljenu na ustavnim vrijednostima.

Previranja na široj teritorijalnoj podlozi Europe uključuju i Hrvatsku te zemlje Zapadnog Balkana. Sa točke buduće članice Europske unije spomenuti procesi djeluju zabrinjavajuće i ne motiviraju javnost za veću podršku europskoj budućnosti. Željena solidarnost i povećanje demokratičnosti u Europskoj uniji moguće su samo ako postoji jasna namjera da se jaz između siromašnih i bogatih smanji.

Polazišna točka prvog poziva za radove koji objavljuje Zaklada Heinrich Böll sa uredom u Zagrebu leži u činjenici da u medijskom prostoru, a prvenstveno u tiskanim i elektronskim izdanjima postoji tek sporadična i povremena, ali nikako razrađena i sustavna namjera ozbiljnog bavljenja pitanjima europske budućnosti koja bi mogla ponuditi ozbiljnu i kontinuiranu političku analizu domaćoj javnosti.

Kako bi se ispunio postojeći vakuum i barem djelomično kompenzirao taj deficit, Zaklada Heinrich Böll odlučila je objaviti poziv za predaju pisanih radova na temu 'Europa u previranju', istovremeno stimulirajući i motivirajući niz autora i autorica, publicista i publicistkinja da pošalju radove koji predstavljaju njihov osobni pogled ili interpretaciju zbivanja u Europi, a ukazuju na jasnu vezu između tih zbivanja i procesa u našem društvu. Tim pozivom HBS želi povećati interes javnosti za tim temama, ali i osigurati da kvalitetan i dobro pripremljen sadržaj dođe do potencijalnih čitatelja i čitateljica. Naša ambicija je također i motivirati veći broj autora i autorica da autentičnim, polemičnim i analitičkim prilozima pokažu da postoji prostor za novinarstvo koji bi zadovoljio veći broj čitatelja koji su za takav sadržaj kroz duže vrijeme deprivirani.

U toj namjeri priliku ćemo svakako davati i mlađima te još neostvarenim autoricama i autorima, koji zbog niza okolnosti nemaju priliku ili motivaciju za pisanjem i objavljivanjem te vrste radova i tekstova. Pored toga, u idućim pozivima namjeravamo zadati i druge tematske okvire koji će se orijentirati na zapostavljene, nedovoljno prisutne ili površno obrađene teme.

Ukupno će biti odabrano sedam radova od kojih će tri  biti nagrađena i novčanim iznosom. Svi odabrani radovi bit će predstavljeni na izložbi 'Europa u previranju' u svibnju 2012. godine u jednom od javnih prostora u Gradu Zagrebu. Pored toga, radovi će biti objavljeni na web stranicama HBS-a, a ostaje i mogućnost njihovog objavljivanja i preuzimanja od strane domaćih medija ili prevođenja za strani tisak ili elektronske medije. Otvoreni smo i prema scenarijima u kojima najbolji radovi postaju polazište nekih javnih rasprava ili povod za neka buduća događanja. Na taj način, HBS želi kroz privremenu platformu pokrenuti sustavno bavljenje pojedinim zapostavljenim temama i otvoriti prostor za ozbiljno novinarstvo koje osim povremenih iznimaka, više ne nalazi dovoljno prostora u postojećoj medijskoj ponudi.

Radovi za koje raspisujemo poziv u središtu svog interesa bave se budućnošću Europe, posljedicama višestruke krize te nude obradu teme u posebnim područjima od našeg interesa u Europi i Hrvatskoj:
- Kvaliteta demokracije i pitanja participacije;
- Primjeri jačanja nacionalizma i populizma;
- Suočavanje sa nedavnom prošlošću, iskustvo rata i poslijeratne tranzicije;
- Slučajeve građanske hrabrosti ili neposluha;
- Erozija ljudskih prava i sloboda, primjena represije i povratak autoritarnosti;
- Posljedice financijske i ekonomske krize na socijalna prava i nejednakosti;
- Pitanje korupcije i isprepletenosti ekonomske i političke moći;
- Pitanje privatizacije javnog sektora, upravljanja prirodnim resursima ili državne javnim dobrima;
- Pitanja zaštite okoliša, energetske, klimatske i poljoprivredne politike;
- Pitanja vezana uz zdravstveni i mirovinski sustav;
- Pitanja reforme obrazovnog sustava i direktne veze s tržištem rada;
- Pitanja rodnih nejednakosti, homofobije i govora mržnje;
- Politike isključivosti, nejednakosti, odnosi prema manjinama, ksenofobije, slučajevi diskriminacije.

Radovi/ trebaju biti dugi između 6 i 10 kartica (1 kartica=1800 znakova), a mogu biti predani u formi novinskog eseja, teme, reportaže ili analize. Uz tekst, autor ili autorica dužan/na je navesti i svoje kontakt podatke te dati sažetak teksta (od 400 do 600znakova) u zasebnom dokumentu. Ovaj poziv odnosi se na sve one koji rade i djeluju kao novinari/ ke, književnici/ce, kolumnisti/ce, esejisti/kinje i publicisti/kinje, a  građani su i građanke Republike Hrvatske.

Radove poslati u .doc formatu na adresu Heinrich Böll Stiftunga, hbs-hr@zamir.net. Primitak Vašeg rada bit će potvrđen najdalje pet dana od navedenog roka na Vašu elektronsku adresu.

Tijekom tog mjeseca, ocjenjivački odbor pregledati će prispjele radove i odabrati sedam radova. Prilikom odabira, ocjenjivat će se angažiranost, točnost, informativnost, analitičnost, relevantnost, aktualnost i obuhvatnost radova, kao i stil pisanja te odabir teme.

(I.P., 28.03.2012)