natječaj

Godišnjak kulturnog menadžmenta i razvoja kulturne politike - poziv


prijava: 01.03.2013.
organizator: Istanbul Bilgi University (KPY Centre for Cultural Policy and Management) / European Cultural Foundation

Istanbul Bilgi University (KPY Centre for Cultural Policy and Management) i European Cultural Foundation objavili su seriju akademskih godišnjaka o temama suvremenog kulturnog menadžmenta i razvoja kulturne politike u Turskoj – s posebnim fokusom na odnos Turske i susjednih zemalja Europske unije i Balkana, istočne Europe i Kavkaza te arapskog svijeta. Za iduće izdanje pozivaju se svi zainteresirani da prijave sažetke akademskih tekstova ili prikaze knjiga iz bilo kojeg područja kulturne politike ili upravljanja. Rok prijave istječe 1. ožujka 2013.

Ovogodišnje izdanje također uključuje dosje pod nazivom 'Cultural Changemakers Against the Grain’ (Pokretači kulturnih promjena nasuprot svih struja'), za kojeg se također mogu prijaviti sažeci akademskih tekstova i eseji ili reflektivni komentari koji donose diskusije o novim kulturnim akterima, praksama upravljanja, promjenama politika ili novim društvenim fenomenima koji se u novije vrijeme pojavljuju diljem Europe. U ovom će se segmentu posebno prikazati oni tekstovi koji se bave kulturnim fenomenima i promjenama Europe u krizi te nedavnim revolucijama u susjedstvu.

Posljednjih pet godina pozitivni učinci i izazovi ekonomskog rasta Turske, financijske i društveno ekonomske krize koje uzrokuju nove političke rasprave u EU zemljama kao i revolucionarni obrati u susjednim arapskim zemljama imali su duboki učinak na kulturni sektor. Novi oblici kreativnih društvenih inicijativa i pokreti novog političkog aktivizma pojavili su se u cijelom svijetu. Brzi napredak informacijskih tehnologija potiče nove digitalne kulture dijeljenja nezadovoljstva i izražavanja protesta. Brojni kulturni akteri u arapskom svijetu koji su prethodno djelovali pojedinačno počeli su koristiti nove slobode za uspostavljanje inicijativa i organizacija.

U Europi različite skupine osjećaju se sve više marginalizirane u ekonomskom smislu te isključene u smislu stvarne participacije u donošenju odluka te stoga su počeli eksperimentirati s novim kulturnim praksama reinoviranja života zajednice. Ozbiljno rezanje budžeta javne potrošnje traži mehanizme alternativnog financiranja, a građani postaju sve više svjesni da treba testirati nove oblike demokratskog vladanja i participacije.

Prilozi mogu uključivati sljedeće teme:
- kulturne i društvene promjene; kulturne i političke promjene, kulturni aktivizam, umjetnički aktivizam, medijski aktivizam, kreativni oblici političkog aktivizma;
- kulturni i kreativni društveni pokreti, kulturno i društveno poduzetništvo, vođenje i upravljanje u novim kulturnim organizacijama te mehanizmi alternativnog financiranja.

Sažeci trebaju sadržavati naziv predloženog članka, kratki opis (500 riječi) te kratku biografiju autora. Autori sažetaka koji prođu selekciju do kraja svibnja 2013. godine moraju predati gotove članke, veličine 3000 do 6000 riječi (uključujući fusnote i bibliografiju).

Kontakt:
Philipp Dietachmair, PDietachmair@culturalfoundation.eu

(I.P., 01.02.2013)