natječaj

Jačanje regionalnih i lokalnih struktura za podršku razvoju civilnoga društva


prijava: 18.03.2013.

Objavljen je natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava 'Jačanje regionalnih i lokalnih struktura za podršku razvoju civilnoga društva'. Rok za podnošenje sažetaka projektnih prijedloga je 18. ožujka 2013. godine.

U sklopu IV. komponente IPA programa 'Razvoj ljudskih potencijala', prioritetna os 5: Jačanje uloge civilnog društva za bolje upravljanje, mjera 5.2. Jačanje uloge organizacija civilnoga društva za društveno ekonomski rast i razvoj demokracije, objavljen je natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava (grant shema) 'Jačanje regionalnih i lokalnih struktura za podršku razvoju civilnoga društva'.

Globalni cilj ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga je doprinijeti uravnoteženom regionalnom razvoju hrvatskih OCD-ova.

Specifični cilj(evi) ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga jesu:
- proširiti doseg regionalnih mehanizama potpore OCD-ima kroz jačanje održivih modela OCD-a i sudjelovanje građana u lokalnim procesima odlučivanja;
- ohrabriti lokalne zajednice da razvijaju održive mehanizme sudioničke demokracije i integrirane pristupe odozdo prema gore kojima će odgovoriti na lokalne izazove;
- promicati osjećaj uključenosti i vlasništva zajednice jačanjem sudjelovanja građana i OCD-ova u zajednicama.

Prioriteti ovog Poziva su sljedeći:
- izgradnja kapaciteta OCD-ova koji u partnerstvu s lokalnim vlastima rade na rješavanju problema u lokalnoj zajednici;
- jačanje angažiranosti građana u zajednici;
- razvoj inovativnih modela suradnje OCD-ova, građana i jedinica lokalne samouprave u rješavanju zajednički prepoznatih lokalnih problema.

Ugovaratelj će ocijeniti prijave primjenom načela uravnoteženoga regionalnog razvoja, u svrhu provedbe projekata u što većem broju županija.

U slučaju da zbog nedostatne kvalitete ili broja primljenih prijedloga za sve županije nije moguće ugovoriti Projekte u svim hrvatskim županijama, Ugovaratelj zadržava pravo ne dodijeliti sredstva za financiranje Projekata u svim županijama.

Više

(I.P., 04.02.2013)