obavijest

TransStar Europa – pokrenut EU-projekt za promicanje prevođenja i književnosti


mjesto: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

TransStar Europa naziv je novog književnog i prevoditeljskog projekta, pokrenutog u siječnju 2013. na Sveučilištu u Tübingenu uz sudjelovanje drugih devet europskih institucija. Cilj projekta je učvrstiti položaj manjih europskih jezika i slabije integriranih europskih kultura na mentalnoj karti Europe. Tako će se u naredne tri godine provoditi aktivnosti na sveučilištima i drugim ustanovama za kulturu u Njemačkoj, Hrvatskoj, Poljskoj, Češkoj, Sloveniji i Ukrajini.

Uz obrazovanje književnih prevoditelja pozornost će se posvetiti i posredovanju između različitih kultura, povezivanju obrazovnih i drugih ustanova u kulturi te osmišljavanju programa za razvoj transkulturalne kompetencije.

TransStar studentima određenih filoloških grupa i mladim književnim prevoditeljima iz zemalja sudionica u projektu pruža mogućnost daljnjeg usavršavanja na područjima književnog prevođenja i međunarodnog menadžmenta u kulturi. Također otvara mogućnost stvaranja mreže predstavnika različitih kultura, koja će im biti od velike koristi u budućem radu. Pod naslovom 'Različite kulture, zajednička povijest: Na putu prema novoj Europi' stipendisti će na radionicama i seminarima prevoditi književna djela te razvijati sposobnost višejezičnoga inovativnog rada na projektu. Različitost materinskih i radnih jezika omogućit će im da iskoriste i osjete ljepotu raznolikosti kultura, da upoznaju različite okvirne uvjete kulturne djelatnosti u šest zemalja sudionica u ovom projektu te da time stvaraju zajedničke prostore u kojima dolazi do preklapanja i povezivanja različitih europskih kultura.

U sklopu projekta TransStar također će biti organizirane književne večeri na kojima će se šira publika susresti s književnosti zastupljenih zemalja. Uz to će ishodi i zaključci doneseni na tim aktivnostima biti upotrijebljeni za istraživanja u okviru transkulturoloških studija i znanosti o prevođenju.

Nositelj i koordinator projekta je Odsjek za slavistiku Sveučilišta u Tübingenu, dok je jedan od devet partnera Sveučilište u Zagrebu. Kao ostali partneri sudjeluju: Karlovo sveučilište u Pragu, Sveučilište u Łódźu, Sveučilište u Ljubljani, Sveučilište Tarasa Ševčenka u Kijevu, Književna agencija u Freiburgu, Goethe-Institut u Kijevu, Collegium Bohemicum u Ustí na Labi i Villa Decius u Krakovu. Suradnja sveučilišta i drugih ustanova za kulturu objedinjuje različite znanstvene, metodičke i praktične kompetencije i pristupe.

Ovaj projekt, financiran sredstvima Europske unije iz programa 'Lifelong Learning' te institucija koje u projektu sudjeluju kao partneri, proizašao je iz projekta 'Tekstni tragovi –književno prevođenje', koji je od 2009. g. financiran sredstvima zaklade Robert Bosch.
 
Osoba za kontakt:
Monika Blagus
Odsjek za germanistiku
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Ivana Lučića 3
10 000 Zagreb
E-mail: mblagus@ffzg.hr

(M.K., 05.02.2013)