novo izdanje

Mjerenje kulturne participacije


organizator: UNESCO Institute for Statistics

UNESCO-v ured za statistiku, u siječnju 2013. godine, objavio je priručnik pod nazivom 'Mjerenje kulturne participacije' (Measuring Cultural Participation). Priručnik je dostupan za besplatno preuzimanje.

'Dok su kulturni izričaji živi i u stalnoj promijeni, modeli za njihovo mjerenje nisu slijedili isti tempo. Kako možemo virtualno izmjeriti kulturna djela, kao npr. sudjelovanje u tradicionalnim svečanostima, sviranje instrumenta ili posjećivanje muzeja? U današnjem svijetu tehnološkog napretka, kako Internet utječe na kulturne prakse?

Kako možemo precizno izmjeriti široki raspon kulturnih praksi diljem svijeta? Kako je digitalno doba utjecalo na kulturnu participaciju u društvu? Koliko često pojedinci u specifičnim zemljama posjećuju glazbene festivale ili kina? Kako zajednice ostvaruju kulturnu interakciju? Na ovakva se pitanja daje odgovor u istraživanju kulturne participacije.

Priručnik predstavlja resurs za organizacije zainteresirane za mjerenje kulturne participacije, no ujedno i alat za podizanje svijesti među kreatorima politika. 'Measuring Cultural Participation' kombinira teorijske i praktične aspekte metodologije, što predstavlja izazovni pothvat – osobito ako se uzme u obzir široki raspon dostupnih podataka, izvedenih istraživanja i složenosti koji su uključeni u definiranje 'kulturne participacije' u nacionalnim statističkim sustavima i politikama diljem svijeta.

Priručnik je dio serije osmišljene kako bi se olakšala implementaciju UNESCO-vog okvira za kulturnu statistiku iz 2009. godine (UNESCO Framework for Cultural Statistics - FCS), koji pruža standardne definicije i okvir za statistiku u kulturi. Predstavljanjem aktualnih metodologija i ključnih tema vezanih za mjerenje kulturnih područja, priručnik može pomoći zemljama članicama da razviju statistiku u kulturi u vlastitim zemljama.

Osobito, ova publikacija predstavlja suvremene trendove u mjerenju kulturne participacije, koji se baziraju na konceptu i definicijama iz UNESCO-vog okvira. Temeljni koncept jest da usporedba ne bi trebala generirati redukcionističku viziju fenomena, već sasvim suprotno, dovesti do dubljeg razumijevanja kulturne participacije i svega što ona uključuje. Priručnik uglavnom naglašava kvantitativni pristup kako bi se mjerenje povezalo s razumijevanjem. Pomoću ovog priručnika UNESCO-v institut za statistiku (UNESCO Institute for Statistics - UIS) želi poticati bolje razumijevanje kulturnih praksi na način da pruža relevantne alate svojim zemljama članicama.' Hendrik van der Pol, Director, UNESCO Institute for Statistics

Measuring Cultural Participation - PDF

(I.P., 05.02.2013)