natječaj, nagrada

Cultural Policy Research Award 2013


prijava: 31.05.2013.
organizator: European Cultural Foundation (ECF) / Riksbankens Jubileumsfond / ENCATC

European Cultural Foundation (ECF), Riksbankens Jubileumsfond i ENCATC objavljuju poziv za dodjelu nagrade na području kulturne politike - Cultural Policy Research Award. Pobjednik će biti objavljen u studenom u Bruxellesu, na ceremoniji otvaranja konferencije. Rok prijave je 31. svibanj 2013.

Cultural Policy Research Award pokrenuta je 2003. od strane European Cultural Foundation (ECF) i Riksbankens Jubileumsfond, a od 2008. razvija se u partnerstvu s ENCATC. Putem godišnjeg natječaja programski partneri nastoje potaknuti istraživače na polju kulturnih politika da poduzmu komparativna i preko-kulturna primijenjena istraživanja koja mogu informirati o kreatorima politika te koristiti praktičarima na konkretnom području. Nagrada je posvećena istraživačkim projektima koji osvjetljavaju suvremena europska kulturna pitanja i izazove.

Međunarodni žiri:
- Lluís Bonet – predsjednik (University of Barcelona, Španjolska);
- Timo Cantell (City of Helsinki Urban Facts, Finska);
- Sanjin Dragojević (Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska);
- Jacques Bonniel (Universite Lyon II, Francuska);
- Mikhail Gnedovsky (Cultural Policy Institute, Rusija);
- Therese Kaufmann (eipcp, Austrija);
- Eleonora Belfiore (University of Warwick, UK).

Kandidati (moraju imati MA s područja društvenih znanosti i humanistike ili istraživanja javne politike, te ne biti stariji od 35 godina u vrijeme prijavljivanja) će se ocjenjivati prema svojim kvalifikacijama, važnosti istraživačkog projekta za teme kulturne politike te prema viziji kako bi se preporuke mogle implementirati.

Cultural Policy Research Award jedinstvena je prilika za mlade istraživače koji se žele probiti u istraživačko područje te doprinijeti proizvodnji novih znanja. Uz to što omogućuje financijsku podršku važnu za provođenje istraživanja, Nagrada također pomaže mladom znanstveniku da postane vidljiv i stekne priznanje.

Među kandidatima odabire se 6 finalista, koji će biti pozvani na sudjelovanje na 7. Forumu za istraživače kulturnih politika - Young Cultural Policy Researchers Forum (YCPR Forum), koji će se održati tijekom godišnje ENCATC konferencije u studenom u Bruxellesu, a omogućit će mladim znanstvenicima susret i diskusiju o temama, idejama i metodologijama od zajedničkog interesa.

2013. godine natječaj je usmjeren na sljedeće teme:

Razvijanje interkulturalne i transnacionalne dimenzije kulturnih politika – kulturne politike trebale bi upravljati 'raznolikostima' kroz konkretne političke instrumente:
- razvijanje interkulturalnih politika;
- interakcija između tih politika na regionalnoj, nacionalnoj i nadnacionalnoj razini;
- transnacionalna dimenzija.

Europske kulturne politike u kontekstu globalizacije – procesi globalizacije utječu na kulturnu produkciju i participaciju te na kulturne politike:
- glavni izazovi i strategije europskih kulturnih politika;
- glavni izazovi kulturne raznolikosti Europe;
- kako kulturne politike država, regija i nadnacionalnih organizacija odgovaraju na ove izazove.

Društvene dimenzije kulturnih politika – društvene dimenzije kulturnih politika postaju široko područje i u teoriji i u praksi:
- kulturna participacija i jednaki pristup;
- kultura i razvoj, kohezija;
- kvaliteta života.

Vrijednosti i etika u kulturnim politikama – odluke kulturne politike na koje utječe politički kontekst i kulturne vrijednosti:
- kulturne vrijednosti i politički prioriteti;
- kulturna prava i etika kulturnih politika;
- etičke granice i odluke kulturne politike (korupcija, klijentelizam itd.)

Više

(I.P., 14.02.2013)