konferencija, znanstveni skup

Državni multikulturalizam – konferencija


vrijeme: 20.03.2013. - 22.03.2013.
mjesto: London, Velika Britanija

U Londonu se, od 20. do 22. ožujka, organizira međunarodna konferencija o mostovima u kulturi, pod nazivom 'Državni multikulturalizam: interdisciplinarna analiza političkih, ekonomskih i kulturnih dimenzija'.

U našem globaliziranom svijetu multikulturalizam se može sagledati kao prirodni fenomen i rezultat trajno promjenjivih globalnih migracijskih modela. Mnoge zemlje kao što su Velika Britanija, Njemačka, Francuska, Belgija, Nizozemska, Španjolska, Italija, SAD, Australija i Kanada kontinuirano su uključene u aktivne politike multikulturalizma, koje se kontinuirano mijenjaju i ponovno inoviraju.

Modeli i procesi multikulturalizma zapravo se transformiraju i povećavaju, slijedeći ekonomske i političke promijene u međuzavisnom i globaliziranom svijetu. Stoga je nužno da vlade ne negiraju potrebu za integracijom svojih manjina, već da prihvate raznolikost kroz politike koje će osigurati bolju i održivu kulturnu koheziju.

Konferencija nudi vrlo raznolike perspektive u odnosu na pitanja interkulturalnih odnosa na internacionalnoj razini, s posebnim fokusom na Veliku Britaniju. Konferencija će kreirati prijedloge dokumenata koji će se prezentirati međunarodnoj zajednici s ciljem da se ponude rješenja za prevladavanje multikulturalnih promjena. Ujedno, prijedlog dokumenta ponudit će najbolje prakse kako bi se pomoglo u ostvarivanju uspješnog i skladnog multikulturnog društva. Konferencija će također detaljno ispitati različite primjere najboljih praksi kulturne diplomacije koji bi se mogli primjenjivati u različitim kontekstima.

Program obuhvaća slijedeće teme:

1. Globalizacija, multikulturalizam i razvoj zajednice:
- imigracija, integracija i kulturni identitet: da li su međusobno isključivi?
- najbolje od oba svijeta: održavanje kulturne raznolikosti u integriranom društvu;
- etničke podjele Europe: kulturne raznolikosti i prednosti;
- očuvanje kulture vs. nasilno usvajanje nove kulture: prednosti i štete;
- migracija kao kulturna diplomacija;

2. Obrazovna reforma:
- kulturne i etničke razlike u akademskom okruženju;
- rasprava priroda-odgoj: mijenjanje stavova budućih generacija;
- obrazovanje kao rješenje za multikulturalna pitanja;
- potencijalni razvoj univerzalnog jezika: za i kontra;
- kulturna osjetljivost: nužnost ili prepreka?

3. Razumijevanje religije:
- religija kao potencijalna barijera integraciji;
- islamofobija na Zapadu;
- Islam u Europi: integriranje ili otuđenje?
- Kršćanstvo, Islam, Judaizam u Europi: može li društvo prihvatiti ono što ne razumije?

4. Kulturna diplomacija i praksa:
- premošćivanje kulturne raznolikosti: etničke manjine;
- potencijalna uporaba umjetnosti u premošćivanju jaza između kultura;
- kulturna diplomacija u različitim zemljama;
- uloga sporta u izgradnji kulturnih mostova. studija slučaja Olimpijskih igara 2012.
- nogomet protiv rasizma u Europi: Euro Cup 2012. i dalje;
- Program Kultura Europske komisije: implikacije za buduću ulogu kulturne diplomacije.

Kotizacija za sudjelovanje iznosi 195 eura.

Više

(I.P., 22.02.2013)