obavijest

Umjetničke i kulturne organizacije i pristupi financiranju: online istraživanjeU godinama koje slijede Europa će više nego prije investirati u kulturni i kreativni sektor. Razlozi tomu leže u intrinzičnoj vrijednosti kulture i kreativnosti, te u činjenici da ovi sektori doprinose važnosti ekonomskog rasta, zapošljavanja, inovacije i društvene povezanosti. Pozivaju se umjetničke i kulturne organizacije da se uključe u online istraživanje.

U različitim studijama pristup financiranju istaknut je kao ključna prepreka rasta mnogih kulturnih i kreativnih kompanija, a Europska komisija želi poduzeti mjere kako bi dotakla ovaj problem. Međutim, nedostatni podaci o aktualnim potrebama u sektoru sprečavaju učinkovito kreiranje politika. Upravo se zato provodi istraživanje kako bi se dobili podaci izravno od uključenih aktera.

Kao dio veće studije, Europsko online istraživanje usmjereno je prema javnim i neprofitnim, velikim i malim, organizacijama u kulturnom i kreativnom sektoru, a provodi se do sredine ožujka 2013. Cilj istraživanja je dobiti jedinstveni uvid u potrebe financiranja i dostupnost financija različitih kulturnih i kreativnih organizacija diljem Europe. Istraživanje se provodi na engleskom, francuskom ili njemačkom jeziku.

Kako bi se dobila preciznija slika tržišnih potencijala jamstvenih subjekata u kulturnom i kreativnom sektoru, Europska komisija angažirala je IDEA Consult, u suradnji s Ecorys NL, da prikupe podatke o strukturi kulturnog i kreativnog sektora u čitavoj Europi, o financijskim potrebama organizacija iz navedenog područja te o ponašanju banka u davanju zajmova kulturnom i kreativnom sektoru. Ove bi informacije omogućile Europskoj komisiji da napravi preciznu, sektorsko specifičnu procjenu u financijskom jazu u kulturnom i kreativnom sektoru u Europi.

Kako bi se adekvatno ostvario opisani cilj, IDEA Consult i Ecorys NL, u suradnji s Piet Callens iz CultuurInvesta kao glavnim financijskim stručnjakom, sjedinit će informacije iz online istraživanja s informacijama iz sekundarnih baza podataka, literature i intervjua s financijskim institucijama i stručnjacima. Posebno je značajan doprinos Ignasi Guardans iz Cumediae i Joost Heinsius iz Cultuur-ondernemena. Studija će biti završena do kraja srpnja 2013., a završni će izvještaj biti dostupan online.

U istraživanju sudjelovati mogu organizacije koje su aktivne u:
- barem jednom od sljedećih područja: vizualne umjetnosti, fotografija, izvedbene umjetnosti, glazba, umjetnički obrt, baština, arhivi, knjižnice, knjige, novinarstvo, audiovizualna djelatnost, multimedija, igrice, oglašavanje, arhitektura, moda, web dizajn, produkt dizajn….;
- barem jednoj od sljedećih aktivnosti u navedenim područjima: stvaranje, izdavaštvo, diseminacija, prezentacija, trgovina, očuvanje.

(I.P., 01.03.2013)