novo izdanje

Blog o kulturnim vrijednostima - The #culturalvalue InitiativeU veljači 2013. godine pokrenut je blog pod nazivom The #culturalvalue Initiative, čija je osnivačica Dr Eleonora Belfiore, University of Warwick. Cilj ove online platforme jest otvoriti mjesto za istraživanje i diskusiju o kulturnim vrijednostima za znanstvenike, administratore u kulturi, radnike u kreativnom sektoru, kreatore politika i opću javnost.

The #culturalvalue Initiative vjeruje da je potrebno obnoviti raspravu o mjestu umjetnosti i kulture u društvu koje se ne oslanja na ekonomske vrijednosti kao zastupnika kulturnih vrijednosti. Blog je jedan od razvojnih projekata koji je pokrenut nakon konferencije 'Stvaranje kulture vrijedi: Ponovno osmišljavanje mjera kulturne vitalnosti, dobrobiti i građanstva' ('Making Culture Count: Rethinking Measures of Cultural Vitality, Well-being and Citizenship'), koja je održana u svibnju 2012. godine u Melbourneu, Australija.

Od neformalnih razgovora tijekom konferencije i diskusije koje su uslijedile s kolegama, uskoro je postalo jasno da postoji istinska potreba unutar polja kulturnih politika za prostorom za međunarodna, kolaborativna, kritička, radikalna, kros-disciplinarna i kros-sektorska istraživanja kulturnih vrijednosti. The #culturalvalue Initiative rezultat je navedene razmjene iskustava, a cilj joj je baviti se mogućnostima razvijanja i dijeljenja novih ideja o vrijednostima.

Konferenciju su zajednički organizirali Cultural Development Network i Centre for Cultural Partnerships, Victorian College of the Arts and Music, University of Melbourne.

'Gospodarstvo je značajno doprinijelo raspravi o kulturnim vrijednostima, no predstavlja samo jedan mogući način mišljenja o onom što, kao društvo, podrazumijevamo pod vrijednostima te kako se brinemo o onom što smatramo vrijednim (osim toga, razumijevanje kulture koje se bazira na ekonomskim parametrima obuhvaća puno više od analize troškova i koristi).

Kao znanstvenica koja radi na interdisciplinarnom području, no dolazi iz humanističkih znanosti, zainteresirana sam za perspektive drugih disciplina i ono što one mogu ponuditi za razumijevanje što su kulturne vrijednosti te kako su upisane u javne politike za kulturni sektor. Ukratko, kulturne vrijednosti obuhvaćaju puno više od onoga što je izraženo u pojmovima kao što su analiza troškova i koristi, a ovo je mjesto za istraživanje što bi to 'više' moglo biti.' Dr Eleonora Belfiore

(I.P., 06.03.2013)