novo izdanje

Networks: the Evolving Aspects of Culture in the 21st Century


organizator: Culturelink

U okviru Culturelink Joint Publication Series no.15 2011. godine objavljena je knjiga 'Networks: the Evolving Aspects of Culture in the 21st Century', urednice Biserke Cvjetičanin, koja je sad dostupna i za besplatno preuzimanje. U knjizi znanstvenici iz čitavog svijeta istražuju koja je uloga kulturnih mreža u kulturnom razvoju i međunarodnoj kulturnoj suradnji.

'Ovom knjigom mreža Culturelink obilježava 20 godina kontinuiranog umrežavanja i istraživačkog rada u kulturnom razvoju, kulturnim politikama, interkulturalnoj komunikaciji i međunarodnoj kulturnoj suradnji. Istraživači iz svih dijelova svijeta okupili su se u Zagrebu na trećoj Culturelink konferenciji (2009.), fokusirajući se na teme kulturnih mreža i dinamičkih aspekata kulture u 21. stoljeću.

Oni su ispitivali ulogu i važnost koju kulturne mreže imaju u kulturnom razvoju i interkulturnom dijalogu i razmjeni, vodeći boljem razumijevanju različitih kultura. U posljednja dva desetljeća kulturne su mreže postale važan faktor u promicanju međunarodne kulturne komunikacije i suradnje. Koje su nove perspektive kulturnih mreža u 21. stoljeću pitanje je kojim se bave svi istraživači u ovoj knjizi. Posebna je pažnja posvećena poziciji kulturnih mreža unutar struktura kulturnih politika te učinkovitom korištenju inovativnih informacijskih i komunikacijskih tehnologija koji značajno unapređuju moduse i djelokrug aktivnosti kulturnih mreža.

Uvod je posvećen uspostavljanju i razvijanju Culturelink-a i njegovoj suradnji s Vijećem Europe, UNESCO-m i Observatoire des politiques culturelles, Francuska. Povijest Culturelink-a reflektira sociokulturni kontekst u kojem su se razvijale kulturne mreže, njihove izazove u sadašnjosti i mogućnosti budućeg umrežavanja. U proteklih dvadeset godina opća kulturna ekologija znatno se promijenila, kao i priroda kulturnih mreža.' iz Uvoda Biserke Cvjetičanin

Networks: the Evolving Aspects of Culture in the 21st Century - PDF

(I.P., 08.03.2013)