konferencija, znanstveni skup

Odnos javnih politika prema muzejima - konferencija


vrijeme: 05.04.2013. - 06.04.2013.
organizator: ICOM Portugal / ICOM Europe

ICOM Portugal i ICOM Europe zajednički organiziraju međunarodnu konferenciju Odnos javnih politika prema muzejima (Public Policies toward Museums in Times of Crisis), koja se održava 5. i 6. travnja 2013. u Museu Nacional de Etnologia u Lisabonu, Portugal.

Cilj Konferencije je promocija razmjene znanja vezanih za raznolikost javnih politika prema muzejima te njihov odnos prema financijskoj i ekonomskoj, a prvenstveno društvenoj i kulturnoj krizi, aktualnoj u Europi, a istovremeno pronalaženje mogućih načina da se one prevladaju, uz anticipaciju novih okvira.

Program uključuje komunikaciju i panele s pozvanim stručnjacima, kao i otvorene prezentacije selektirane između prijedloga primljenih od registriranih sudionika. Svi stručnjaci i studenti muzeologije, kulturne baštine i kulturnih politika općenito pozivaju se na sudjelovanje.

Pozvani predavači:
- Luís Raposo, predsjedavajući ICOM Portugala;
- Damodar Frlan, predsjedavajući ICOM Europe;
- Hans-Martin Hinz, predsjednik ICOM-a;
- Lluís Bonet, profesor na University of Barcelona, stručnjak za kulturne politike;
- Clara Camacho, bivša zamjenica direktora Portugalskog instituta za muzeje;
- Anne Krebs, pročelnica Odjela za proučavanje i istraživanje, Louvre muzej te predsjedavajuća ENCATC političke grupacije Museums in Europe;
- Alberto Garlandini, predsjedavajući ICOM Italije;
- Teti Hadjinicolaou, predsjedavajući ICOM Grčke;
- José Soares Neves, znanstvenik na Portugalskom opservatoriju kulturnih aktivnosti;
- Peter Aronsson, koordinator EUNAMUS-a, European National Museums;
- Graça Filipe, komisija ICOM Portugal;
- Paul Doyle, predsjedavajući u Irish Museum Association.

Više

(I.P., 18.03.2013)