novo izdanje

Cultural Component of Citizenship: An Inventory of Challenges


organizator: Access to Culture Platform

Access to Culture Platform objavila je, krajem 2012. godine, novo izdanje koje se bavi odnosom kultura i građanstva Europe - Cultural Component of Citizenship: An Inventory of Challenges. Izdanje je dostupno za besplatno preuzimanje.

Tekstovi objavljeni u ovom izdanju ispituju kulturnu komponentu građanstva iz širokog raspona perspektiva, a oni su rezultat odgovora na otvoreni poziv različitih aktera uključenih u područje,a obuhvaćaju sljedeće:
- Definiranje kulturne komponente građanstva – Mathieu Kroon Gutierrez;
- Kako se prakticira kulturno građanstvo  - Matina Magkou, Natalia Grincheva, Patricia Adkins Chiti, Ana Tomas Hernandez, Chaitas Charalampos & Anastasia Kalou, Goran Tomka, Mathieu Rousselin;
- Koji su pravni aspekti kulturnog? – Izabela Henning.

Ovi tekstovi kritički razvijaju novo shvaćanje ideje građanstva, fokusirajući se na koncepte, no jednako tako i na konkretne primjere u kulturnom životu, otkrivajući nove načine umjetničkih praksi i komunikacije s publikom.

Nadalje, niz tekstova okupljeno je pod naslovom 'Kulturna koalicija za građane Europe', autora Cristine Ortege i Roberta San Salvadora dela Vallea, Raymonda Webera i Patricije Meyer-Bisch. Ovi prilozi predstavljaju početak daljnjih promišljanja u Koaliciji koju je uspostavio A Soul for Europe.

Izdanje je objavljeno u vremenu kad je Europski parlament izglasao 2013. godinu Europskom godinom građanstva, s ciljem podizanja svijesti o pravima građana Europske unije. 2014. godine slavi se 20 godina uspostavljanja građanstva Europske unije, a s ovim izdanjem nastoji se potaknuti razmišljanje među građanima, kulturnim institucijama, predstavnicima javnih vlasti i medija o novom shvaćanju njihovih odgovornosti i prava unutar EU i šire te načina kako mogu iskoristiti prednosti te ih aktivno razvijati, posebno kroz kulturu.

Cultural Component of Citizenship: An Inventory of Challenges - PDF

(I.P., 22.03.2013)