novo izdanje

Novo izdanje o europskim prijestolnicama kulture i kulturnoj raznolikosti


organizator: ENCATC / ECF

Europska mreža ENCATC i Europska kulturna fondacija (ECF) objavili su novo izdanje – European Capitals of Culture and Everyday Cultural Diversity: A Comparison of Liverpool (UK) and Marseilles (France). Autorica knjige je Claire Bullen, dobitnica nagrade na području kulturne politike - Cultural Policy Research Award za 2010. godinu. Izdanje je dostupno za besplatno preuzimanje.

Istraživanje ispituje kako se narativi o kulturnim politikama u europskim zemljama članicama provode u praksi u specifičnim europskim gradovima te kako ove cirkuliruajuće dinamike mogu utjecati na svakodnevne društvene odnose u urbanim zajednicama.

Da bi se to učinilo, kao polazište uzete su dvije europske prijestolnice kulture, Liverpool i Marseilles, na primjeru kojih se istražuje kako je kultura drukčije upletena u regeneraciju, umjetnost i društvene odnose.

Publikacija predstavlja pregled kulturnih politika i regeneracije u dva grada, no ne bi se trebala čitati kao linearni opis onoga što se događalo u Liverpoolu i Marseillesu. Ona ne sadrži konkretnu definiciju što je uistinu kultura, kulturne politike ili regeneracija koju vodi kultura, već nastoji prikazati dio nereda i složenosti koji postoje u ovom političkom polju.  

Knjiga započinje povijesnim kontekstom, zatim razmatra urbanu regeneraciju iz perspektive umjetnosti i kulturnih faktora te aktera 'na terenu', na temelju terenskog rada u zajednicama u Liverpoolu i Maresillesu. Cilj je bolje razumjeti kako se poima kultura, kad se ona 'antropologizira', kad se izvodi i 'estetizira' te kako to utječe na participaciju pojedinaca. Izabrane komparativne točke uključuju različite načine kako se kultura i kulturne politike definiraju i shvaćaju od strane različitih aktera. Uzimaju se u obzir različite faze političkih procesa, kanali financiranja te drugi komplementarni izvori te divergentni načini kako se oni povezuju s programom prijestolnice kulture.

Kako bi se postigao zadani cilj, provedeni su intervjui i napravljeno istraživanje terena s kulturnim i političkim elitama, biznismenima, umjetnicima i administratorima te lokalnim stanovništvom uključenim u stvaranje grada, kako bi se pružili primjeri implementacije politika u vremenu i prostoru.

Zaključno, podcrtane su neke sličnosti i razlike između dva kulturno bogata i nekonvencionalna grada. Izražava se stav da ulaganje u kulturne aktivnosti ili kulturnu ekonomiju ne može samostalno djelovati kao odgovor na današnje sve veće društvene, ekonomske i kulturne nejednakosti.

European Capitals of Culture and Everyday Cultural Diversity: A Comparison of Liverpool (UK) and Marseilles (France) - PDF

(I.P., 26.04.2013)