konferencija, znanstveni skup

Konferencija o kulturnoj raznolikosti, civilnom društvu i suradnji


vrijeme: 03.06.2013. - 04.06.2013.
mjesto: Zagreb
organizator: Mreža Culturelink / Institut za međunarodne odnose / Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo

Mreža Culturelink / Institut za međunarodne odnose te Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo organiziraju međunarodnu Konferenciju o kulturnoj raznolikosti, civilnom društvu i suradnji, koja se održava 3. i 4. lipnja u Zagrebu.

Cilj Konferencije je analizirati kulturnu raznolikost kao osnovni izazov našeg vremena. Integracija kulturne raznolikosti u širi okvir javnih politika, a ne samo kulturnih politika, daje novi poticaj međunarodnoj zajednici u pristupanju njenim osnovnim ciljevima – izgradnji mira i razvoja, sprečavanju sukoba, demokraciji i ljudskim pravima.

Kulturna raznolikost je izvor kreativnosti i inovacije razvoja. UNESCO-va konvencija o zaštiti i promociji raznolikosti kulturnih izričaja, koja je usvojena na generalnoj skupštini UNESCO-a 2005. godine, bit će u središtu programa Konferencije. Konvencija se zalaže za promjene u međunarodnoj suradnji koje će doprinijeti premošćivanju razvojnog jaza te smanjenu ovisnosti u svijetu kroz uspostavljanje razvojnih partnerstava. Cilj Konvencije je njegovati kulturnu interakciju i dijalog, te uspostaviti inovativne pristupe prema međunarodnoj suradnji.

Konferencija je strukturirana kroz 4 tematska okrugla stola:
- integracija kulturne raznolikosti i politike održivog razvoja;
- promocija kulturnih politika;
- jačanje raznolikosti kulturnih izričaja;
- promocija mobilnosti i angažmana civilnog društva.

Danas mnoge zemlje svijeta stvaraju koalicije za kulturnu raznolikost, predstavljajući stručne umjetničke i kulturne organizacije te organizacije civilnog društva. Koalicije djeluju kroz institucije, zalažući se za važnost kulture i promociju raznolikosti kulturnih izričaja, kao što je formulirano u UNESCO-voj Konvenciji, te imajući u vidu šira razvojna pitanja. Konferencija će se također usmjeriti na sljedeće pitanje: da li civilno društvo u Jugoistočnoj Europi ima interesa za stvaranje koalicija za kulturnu raznolikost u regiji?

(I.P., 08.05.2013)