novo izdanje

Izvještaj o strategijama izvoza i internacionalizacije kulturnih i kreativnih industrija


organizator: European Expert Network on Culture (EENC)

European Expert Network on Culture (EENC) objavila je Izvještaj o strategijama izvoza i internacionalizacije kulturnih i kreativnih industrija, koji obuhvaća mapiranje postojećih strategija i tijela zemalja članica EU-a koje podržavaju izvoz i internacionalizaciju dobara i usluga u kulturnim i kreativnim industrijama, kontekstualizirane podatke o trendovima i količini izvoza te finalnu analizu predočenih dokaza.

Zahtjev za navedenim Izvještajem pojavio se u kontekstu uspostavljanja radne grupe koja uključuje predstavnike zemalja članica EU-a, unutar okvira Radnog plana za kulturu 2011. – 2014. Vijeća ministara. Izvještaj je predstavljen te pušten u raspravu na iduća dva sastanka radne grupe, održanih u Bruxellesu u prosincu 2012. te veljači 2013. godine.

Konačni dokument navodi otprilike 100 publikacija, dokumenata javnih politika i evaluacijskih izvještaja iz proteklih pet godina, kao i oko 230 tijela uključenih u strategije izvoza i internacionalizacije kulturnih i kreativnih industrija iz svih zemalja članica Europske unije.

Ujedno, Izvještaj identificira tri ključna područja gdje se može produbiti suradnja između europskih vlada i agencija, od kojih svako uključuje specifične preporuke: identificiranje i diseminiranje dobrih praksi; izgradnju znanja i baze dokaza za stručnjake u kulturnim i kreativnim industrijama; te njegovanje zajedničkih javnih politika i ulaganja za razvoj izvoza kulturnih i kreativnih industrija.

Report on Export and Internationalisation Strategies for the Cultural and Creative Industries - PDF

(I.P., 21.05.2013)