obavijest

UNESCO-vo Izvješće o rodnoj jednakosti i kulturi


organizator: UNESCO

Kao dio svoje obveze za davanjem podrške politici jednakosti, UNESCO priprema prvo Izvješće o rodnoj jednakosti i kulturi. Izvješće bi trebalo biti objavljeno krajem 2013. godine, te se pozivaju zainteresirane organizacije da pošalju svoje podatke i studije slučaja.

Cilj Izvješća je pokazati kreatorima politika, vladama i civilnom društvu prve globalne pokazatelje kako bi se potaknulo bolje razumijevanje rodnog jaza, izazova i mogućnosti kulture te informiralo o stvaranju kulturnih politika u budućnosti.

Izvješće bi na jednom mjestu predstavilo najnovija istraživanja na temu roda u odnosu na područje kreativnosti i baštine, te osiguralo prvu UNESCO-vu ocjenu mogućnosti za žene i muškarce da imaju pristup kulturnom životu, participiraju u njemu i da mu doprinose.

Iz perspektive kulturnih politika, ove mogućnosti za sudjelovanje u kulturnom životu, koje spadaju u kulturno pravo i kao takvo čine dio ljudskih prava, sve se češće poimaju kao važni vektori za društvenu inkluziju, osnaživanje, uključivu ekonomiju i stvaranje poslova.

Jedan od ključnih očekivanih rezultata Izvješća jest kompilacija i centralizacija postojećih istraživanja, politika, studija slučaja i podataka koji se odnose na rodnu jednakost i davanje snage ženama na području kreativnosti i baštine. Na primjer, UNESCO nastoji uključiti stručnjake na terenu i istraživanja (uključujući indikatore) iz nezavisnog sektora, istraživačke institute i udruge koje bi mogle dati svoj doprinos Izvješću.

Pozivaju se svi zainteresirani koji bi željeli podijeliti svoja znanja i iskustva, da se jave na mail p.keenan@unesco.org

Više

(I.P., 19.09.2013)