novo izdanje

Closer Look: European Cultural Networks in Practice


organizator: Kulturna kontaktna točka Republike Poljske

Kulturna kontaktna točka Republike Poljske nedavno je objavila publikaciju o europskim kulturnim mrežama, pod nazivom Closer Look: European Cultural Networks in Practice (Izbliza: europske kulturne mreže u praksi). Priručnik je dostupan za besplatno preuzimanje.

Publikacija daje opširne informacije o mrežama, načinju njihovog djelovanja i modelima kako su formirane, kroz niz primjera. Također pruža detaljniji uvid u mrežu Shakespeare Festival i općenite savjete i smjernice o umrežavanju.

Na Europskom kulturnom kongresu, održanom u Wroclawu 2011. godine, Jean-Pierre Deru je, u raspravi o formiranju kulturnih mreža suradnje, rekao da su one postale 'neophodni alat na EU i međunarodnoj razini, da su se pokazale fleksibilnijima, te da je motivacija njihovih članova veća nego u tradicionalnim kanalima kulturne suradnje'.

Za mreže se smatra da su zajednička i otvorena forma za djelovanje, platforma za dijeljenje iskustva, stvaranje inspiracije i provođenje kolektivnih ideja u praksi. Takve međunarodne udruge također mogu doprinijeti kulturnim politikama, zahvaljujući obostranoj podršci i solidarnosti i na lokalnoj i na međunarodnoj razini.

Iako su mreže postojale desetljećima, nedavno su dobile novi značaj za europske kulturne zajednice. Prilikom analize Kreativne Europe, prijedloga programa Europske komisije za kulturni i kreativni sektor za razdoblje 2014. – 2020., primijetili smo da će jedno od područja koje financira Europska komisija biti europske mreže kulturnih organizacija.

To je bio jedan od razloga za prikupljanje najvažnijih informacija o takvim organizacijama, kako bi se vidjelo kako one djeluju te raspravilo o nekim primjerima dobre prakse u stvaranju i sudjelovanju u navedenim strukturama. Želja je KTT Republike Poljske da publikacija služi ne samo kao izvor informacija, već i kao poticaj institucijama i organizacijama da surađuju unutar postojećih mreža te stvaraju nova područja za kulturno djelovanje na europskoj razini.

Closer Look: European Cultural Networks in Practice - PDF

(I.P., 21.10.2013)