konferencija, znanstveni skup

Politika lokalnog razvoja na temelju kulturne i prirodne baštine


vrijeme: 04.11.2013. 14,30
mjesto: Zagreb; DAZ, Trg bana Josipa Jelačića 3/1

Javna rasprava s temom lokalnog razvoja na temelju kulturne i prirodne baštine, održava se u ponedjeljak, 4. studenoga, u 14,30 sati, u DAZ-u. Povod je predstavljanje zajedničkog Pilot projekta Ministarstva kulture i Vijeća Europe razvijenog za područje otoka Cresa. Usporedno će se pokazati situacije i iskustva realiziranja sličnih projekata na odabranim primjerima u Francuskoj i Hrvatskoj.

Javna rasprava 'Politika lokalnog razvoja na temelju kulturne i prirodne baštine – modeli, trendovi, iskustva, Očuvanje baštine za razvoj područja - prednost ili ograničenje?' ima za cilj raspraviti probleme unutar uključenih sektora zaštite prostora, diskutirati o modelima regionalnog i lokalnog razvoja na prikazanim primjerima projekata koji su u fazi razrade i onima na kojima su višegodišnji procesi u tijeku. Cilj je utvrditi poteškoće razvojnih projekata u zaštićenim područjima uz razmatranje shvaćanja baštine kao razvojnog resursa. Ovom raspravom želi se ukazati na opću važnost teme među-sektorske suradnje na zajedničkom cilju očuvanja baštine, izvan uskog kruga konzervatora prirodne i kulturne baštine.
Struke i dionici čija će se suradnja na očuvanju baštine i razvoja područja raspravljati su: konzervatori kulturne i prirodne baštine, prostorni planeri, ekonomisti, javnost
Očekivani rezultati:
- isticanje  razvojnog  koncepta temeljenog na razvoju društva, zaštiti okoliša, gospodarstvu i kulturnoj i prirodnoj raznolikosti
- ukazati na modele razvoja kulturno povijesno, geografski i ekonomski koherentnog područja izvan administrativnih okvira (otok, povijesne regije)
- osvijetliti problematiku međusektorske suradnje u Hrvatskoj u cilju unaprjeđenja
- razvojnih procesa mikroregije koja u sastavu ima specifično područje
 
Moderatorica rasprave je gđa. Anne Pisot, voditeljica Pilot projekta lokalnog razvoja (Vijeće Europe) uz prisutne eksperte Vijeća Europe Davida Johnsona konzervatora arhitekta i Thomasa de Vosa asistenta Projekta LDPP.
 
Raspravljati će se na temelju modela i iskustava na primjerima:
Loire – Anjou –Touraine,model regionalnog parka u Francuskoj
Loïc Bidault, ravnatelj parka
Regionalni park prirode Loire- Anjou –Touraine pokriva područja triju povijesnih pokrajina. Osnovan je 1996. g., a 2008. g. obnovljen mu je status u trajanju od 12 godina.
Pozivnicu preuzmite ovdje.
Više

(M.K., 29.10.2013)