natječaj

European Expert Network on Culture - poziv


organizator: European Expert Network on Culture (EENC)

European Expert Network on Culture (EENC) objavila je otvoreni poziv za uključivanje pojedinačnih stručnjaka i organizacija u svoju bazu. U bazu se mogu uključiti organizacije s minimalno 2 godine iskustva u području, odnosno pojedinci s minimalno 5 godina iskustva. Također, javiti se mogu i odjeli ili fakulteti unutar šire organizacije, ukoliko pokazuju stručnost na području kulturnih politika.

European Expert Network on Culture (EENC) uspostavljena je 2010. godine na inicijativu Opće uprave za obrazovanje i kulturu Europske komisije kako bi osigurala savjetodavnu pomoć i potporu aktivnostima na polju kulturnih politika. EENC zajednički koordiniraju Interats i Culture Action Europe, u suradnji s Institutom za razvoj i međunarodne odnose – IRMO / mrežom Culturelink, a uključuje skupinu od 17 stručnjaka. EENC ne provodi primarna istraživanja, već djeluje savjetodavno prema kreatorima kulturnih politika kroz sintetiziranje aktualnih istraživanja i relevantnih pitanja.

Među zadacima EENC-a je pokretanje i vođenje Internet stranice s opsežnim informacijama kako o vlastitim aktivnostima tako i o drugim razvojima važnim za područje unutar kojeg mreža djeluje. Internet stranica daje pregled rezultata (dokumenata, studija) koje su producirali EENC stručnjaci,
a uključuje i bazu podataka pojedinaca i organizacija koji djeluju na polju kulturnih politika. Kako bi proširio svoje reference i učinio ih raznolikijima, EENC je objavila otvoreni poziv za nadopunu svoje baze.

EENC baza podataka skuplja i predstavlja informacije o pojedincima i organizacijama na polju kulturnih politika na temelju njihovih profesionalnih aktivnosti (produciranih materijala, konferencija i diskusija koje organiziraju, projekata, sudjelovanja u europskim platformama), bez obzira na akademski status, iz perspektive politika, npr. kreativnih industrija, kulturnih prava, interakcije između kulture i drugih područja održivog razvoja, međunarodne kulturne suradnje.

Baza podataka uglavnom pokriva subjekte s prostora Europe, s posebnim naglaskom na one čiji rad ima europsku važnost, iznad izravnog matičnog konteksta. Aspekti koji će se uzimati u obzir kako bi se utvrdila relevantnost za uključivanje u bazu podataka:
- relevantne publikacije o kulturnim politikama i srodnim područjima;
- koordinacija lokalnih, nacionalnih ili međunarodnih projekata ili sudjelovanje u njima;
- organizacija konferencija ili seminara na temu kulturnih politika ili sudjelovanje u njima;
- aktivno sudjelovanje u europskim platformama i mrežama.

(I.P., 31.10.2013)