natječaj

Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društvaMinistarstvo socijalne politike i mladih poziva udruge koje su programski usmjerene na unapređenje i zaštitu prava djece i podrške obitelji da se prijave za financijsku podršku partnerskim projektima usmjerenih podršci obitelji i promicanju i zaštiti prava djece. Rok za prijavu je 28. travnja 2014. godine.

Naglasak natječaja je na podizanju kapaciteta i razvoju socijalnih vještina, psihosocijalnoj pomoći i savjetovanju djece i jednoroditeljskih obitelji, neposrednom radu s djecom, podizanju roditeljskih kompetencija kao i na javnom zagovaranju u svrhu podrške obitelji.

Udruge sukladno ovom natječaju, mogu prijaviti projekt u partnerstvu s organizacijama civilnog društva, strukovnim udrugama, školama, fakultetima, centrima za socijalnu skrb, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i/ili ostalim javnim institucijama.

Najveći iznos koji će se moći ostvariti po pojedinom projektu je 50.000,00 kuna, uz uvjete koje udruge-prijavitelji moraju ispuniti vezano uz transparentno i uredno poslovanje koje će jamčiti održivost i uspjeh ugovorenih projekata.

U svrhu koordiniranog i strateškog planiranja ulaganja na ovom području, ovaj natječaj objavljuje Ministarstvo socijalne politike i mladih u suradnji s Uredom Vlade RH za udruge, a važnu podršku u provedbi natječaja te budućem praćenju i vrednovanju ugovorenih projekata daju četiri regionalne zaklade, u suradnji s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva.

Očekuje se da će se kroz ovaj natječaj osnažiti partnerstva udruga i ostalih lokalnih dionika u unapređenju i zaštiti prava djece i podrške obitelji, te osigurati uravnotežena teritorijalna rasprostranjenost projekata usmjerenih promicanju i zaštite prava djece i podršci obitelji u Republici Hrvatskoj.

Detaljne upute za prijavitelje dostupne su na mrežnim stranicama Ministarstva socijalne politike i mladih i regionalnih zaklada kao provedbenih tijela u ovom Natječaju (Zaklada Zamah, Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva, Zaklada za razvoj lokalne zajednice Slagalica, Zaklada Kajo Dadić).

Prijava se šalje preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u urudžbenom uredu) onoj regionalnoj zakladi koja pokriva područje na kojem se provodi većina projektnih aktivnosti. Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva iz Pule pokriva Istarsku, Primorsko- goransku, Karlovačku, Krapinsko-zagorsku i Sisačko-moslavačku županiju.

(I.P., 28.03.2014)