natječaj, nagrada

Intercultural Achievement Award


prijava: 31.05.2014.
organizator: Ministarstvo vanjskih poslova Republike Austrije

Nagrada 'Intercultural Achievement Award' najnovija je inicijativa austrijskog Ministarstva vanjskih poslova, kojoj je cilj identificirati i nagraditi inovativne i rješenjima orijentirane projekte koji se odvijaju pod motom interkulturalnog dijaloga. Rok za prijavu i slanje svih potrebnih dokumenata na engleskom jeziku je 31. svibnja 2014. godine.

Austrija ima dugu tradiciju u području međukulturalnog dijaloga, koji je duboko ukorijenjen u povijesti različitosti i pluralizma te se učvršćuje kroz multilateralne i bilateralne inicijative. Savezno ministarstvo za Europu, integraciju i vanjske poslove Republike Austrije definiralo je 'Dijalog kultura' svojim jasnim prioritetom te se aktivno uključilo u promociju istog.

Dijalog je dalekosežni koncept koji obuhvaća brojne sektore i tematska područja. Ovdje su odabrana tri tematska područja: odgoj i obrazovanje, participacija i gospodarstvo. Organizacije mogu biti aktivne u jednom, dva ili sva tri navedena područja. Poseban je fokus na žene i mlade, a teme koje prelaze iz jednog područja u drugo posebno će se uzeti u obzir.

Kriteriji za odabir:
- neprofitne organizacije koje su posvećene promociji interkulturalnog dijaloga;
- projekti koje vode i implementiraju neprofitne organizacije (uključujući nevladine organizacije, dobrotvorne udruge, zaklade, istraživačke i obrazovne institucije, vjerska društva);
- aktivnosti se moraju fokusirati na sljedeća područja: odgoj i obrazovanje, participacija i gospodarstvo. Projekti koji uključuju žene i mlade posebno će se uzeti u obzir;
- organizacija mora postojati najmanje 2 godine;
- projekt se mora odvijati već najmanje godinu dana;
- ciklus projekta mora biti najmanje 2, a poželjno je 5 godina.

Selekcija se odvija u dvije faze. Prva faza odvija se u matičnoj zemlji i provode je predstavnici Austrijskih kulturnih foruma, koji provjeravaju jesu li ispunjeni svi kriteriji natječaja te jesu li prijave potpune. Projekti moraju odražavati inovaciju, kreativnost i održivost. Žiri sastavljen od stručnjaka u području interkulturalnog dijaloga izabrat će pobjednike među finalistima, a objava rezultata predviđena je za kraj kolovoza 2014. godine.

Za sada su predviđene tri nagrade:
- 1. mjesto: potpora projektu u visini od 10.000 EUR;
- 2. mjesto: potpora projektu u visini od 7.000 EUR;
- 3. mjesto: potpora projektu u visini od 5.000 EUR.

Prijave se primaju isključivo elektronski, na engleskom jeziku, a odvija se putem Internet stranice Saveznog ministarstva za Europu, integraciju i vanjske poslove Republike Austrije.

Upiti:
Austrijski kulturni forum Zagreb
Tel.: +385 1 4881 255
Email: agram-kf@bmeia.gv.at

(I.P., 09.04.2014)