natječaj

Program EU Kreativna Europa: poziv na partnerstvo – Lucian Blaga University of SibiuLucian Blaga sveučilište u Sibiu, Rumunjska, traži partnere za suradnju na projektu na temu knjižnica, u sklopu programa Kreativna Europa ili drugih europskih fondova.


Lucian Blaga sveučilište u Sibiu obuhvaća 9 fakulteta: Društveno humanistički, Književnost i umjetnost, Teologija, Znanost, Medicina, Ekonomija, Pravo, Strojarstvo, Agrikultura i nutricionizam. 1969. godine osnovana je Knjižnica Instituta za visoko obrazovanje, u okviru Babes-Bolyai Sveučilišta u Cluju, koja je 1990. godine, osnivanjem Sveučilišta u Sibiu, preimenovana u Sveučilišnu knjižnicu. 


2009. godine otvorena je nova zgrada Knjižnice, koja spada među najmodernije u Rumunjskoj. Sveučilišna knjižnica pruža informacije i dokumentaciju za svih 9 fakulteta i znanstvena istraživanja, a njen fundus obuhvaća 650,000 bibliografskih jedinica, oko 420,000 ulaza u online katalog, te 58,150 volumena časopisa.

Knjižnična je aktivnost potpuno automatizirana korištenjem modernog informatičkog sustava Softlink-Liberty 5, opremljenog Rfid tehnologijom (3M SelfCheck, Staff Workstation, Return & Sorter). Projekti digitalizacije:
- SCRIBe – Informatic system of acquisition, processing and visualizing the old books fund (2007);
- Europeana Libraries project 2011-2012;
- Europeana Cloud project 2013-2015;
- Europeana 1914-1918
projekt.

Ključne osobe uključene u projekt:
- Volovici Maria Rodica, PhD, rodica.volovici@ulbsibiu.ro;
- Vişa Ioan-Irinel, ioan.visa@ulbsibiu.ro;
- Marginean Elena, elena.marginean@ulbsibiu.ro.

Lucian Blaga sveučilište u Sibiu željelo bi sudjelovati u projektu suradnje u smislu suorganizatora te poziva organizacije koje bi preuzele ulogu voditelja projekta da kontaktiraju Ioan Visa:
ioan.visa@ulbsibiu.ro

Kontakt:
Lucian Blaga University in Sibiu
Victoriei Bd 10
550024 Sibiu
Romania
Tel: +40269 21 60 62
Fax: +40269 21 78 87

(I.P., 02.07.2014)