konferencija, znanstveni skup

47. savjetovanje hrvatskih arhivista u Vinkovcima


vrijeme: 22.10.2014. - 24.10.2014.
mjesto: Vinkovci

Hrvatsko arhivističko društvo 47. puta organizira godišnje stručno savjetovanje, ove godine s temom 'Dostupnost arhivskoga gradiva', a skup se održava od 22. do 24. listopada u Vinkovcima.

Hrvatsko arhivističko društvo ove godine na savjetovanju slavi i značajne obljetnice: 60. obljetnica djelovanja (1954.-2014.) i 20. obljetnica imena (1994.-2014.), pa dodjelom svečanih zahvalnica želi posebno zahvaliti pojedinim ustanovama koje su imale u povijesti ili danas imaju odlučujuću ulogu u djelovanju Društva.

Tijekom tri dana na savjetovanju će biti okupljeni stručnjaci arhivske struke iz cijele Hrvatske i inozemstva.

Hrvatsko arhivističko društvo kao strukovna udruga okuplja i organizira stručne djelatnike i druge zainteresirane osobe i udruge radi promicanja i unapređenja arhivistike i arhivske struke u Republici Hrvatskoj i unapređenja stručnog rada. Osnovne zadaće Društva jesu: razvijanje svijesti o arhivskom gradivu kao općem kulturnom dobru i o potrebi njegove primjerne zaštite; unapređenje stručnih standarda u obradi arhivskog gradiva, poticanje i pomaganje obrazovanja i stručnog usavršavanja djelatnika u arhivima i pismohranama; poticanje zanimanja za korištenje arhivskoga gradiva i popularizacija arhivske djelatnosti; zaštita interesa arhivske struke; promicanje općih arhivističkih načela i posebno načela etičkog kodeksa arhivista; razvijanje suradnje sa srodnim udrugama i organizacijama u zemlji i inozemstvu.

U izvršavanju svoje zadaće Hrvatsko arhivističko društvo surađuje s udrugama i ustanovama na području Republike Hrvatske, naročito s arhivima i srodnim strukovnim udruženjima. Na međunarodnom planu Hrvatsko arhivističko društvo surađuje s tijelima Međunarodnog arhivskog vijeća čiji je Društvo član, te s nacionalnim arhivističkim udruženjima u većem broju europskih zemalja.

(R.P.B., 22.10.2014)