natječaj

Program EU Kreativna Europa: poziv na partnerstvo – Nacionalna biblioteka Crne Gore 'Đurđe Crnojević'


vrijeme: 15.02.2015.
mjesto: Crna Gora

'Đurđe Crnojević' je nacionalna knjižnica Crne Gore i kao takva zadužena je za razvoj knjižničnih aktivnosti u Crnoj Gori te zahvaljujući umrežavanju s drugim knjižnicama u regiji, Europi i svijetu dijeli svoje znanje i iskustvo s knjižnicama u svojoj zemlji. Traženi partneri za projektnu suradnju su knjižnice, organizacije povezane s knjižničnom djelatnosti, kulturnom baštinom ili turizmom, a rok za iskaz interesa je 15. veljače 2015.

Digitalne tehnologije i strategije inovativnih pristupa razvoju publike omogućile su knjižnici korištenje novih vrsta komunikacije s publikom, ujedno doprinoseći razvoju i povećanju obujma usluga te modernizaciji aktivnosti. U suradnji s Institutom za informatiku u Mariboru knjižnica „Đurđe Crnojević“  održava i razvija nacionalni knjižnični sustav COBISS.ME (27 partnerskih knjižnica). Ciljevi knjižnice su: širenje znanja; održavanje edukacija; pristup stručnim, obrazovnim i kulturnim sadržajima; poticanje razvoja, napretka i jačanja Crne Gore; poticanje istraživanja, učenja, zabave i kreativnosti; pružanje usluga svim građanima Crne Gore.

Crna Gora je zemlja bogate povijesti te je njezino društvo i dalje ostalo dosta tradicionalno bez obzira na utjecaje modernog svijeta. Ove karakteristike smatraju se prednostima jer su se upravo zbog držanja do tradicionalnih vrijednosti uspjeli očuvati mnogi lokaliteti kulturne baštine i nacionalni kulturni običaji. S obzirom na to, cilj projekta je stvaranje razrađene kulturne karte izabranih regija partnerskih zemalja koja bi sadržavala brojne informacije o geografiji, vegetaciji i životinjskom svijetu, naseljima i njihovim stanovnicima, ali i o povijesti, turizmu i folklornim običajima tih krajeva. Rezultat projekta bi bila platforma koja bi nudila informacije važne i drugim sektorima i industrijama kao što su: turizam, ruralni razvoj, informacijske i komunikacijske tehnologije itd. Platforma bi jačala ulogu kulturne baštine kao pokretača razvoja turizma, gospodarstva i društvenog  rasta.

Aktivnosti projekta:

1. Stvaranje interaktivne platforme s mogućnostima širenja sadržaja,
2. Mapiranje lokaliteta i zajednica,
3. Okupljanje timova knjižničara zaduženih za stvaranje sadržaja,
4. Stvaranje sadržaja,
5. Promoviranje platforme uz pomoć ministarstava za turizam i ruralni razvoj te turističkih organizacija; promoviranje među osnovnim i srednjim školama te suradnja s učiteljima s ciljem motiviranja mladih da se uključe u platformu,
6. Obuka zainteresiranih građana,
7. Informiranje posjetitelja/turista,
8. Nadgledanje i nadogradnja sadržaja,
9. Redovito objavljivanje rezultata.

Projekt je usmjeren najširoj publici s posebnim naglaskom na male i ruralne zajednice te žensku populaciju, djecu i mlade unutra njih. Planiran je kao trogodišnji projekt.
Traženi partneri: knjižnice, organizacije povezane s knjižničnom djelatnosti, kulturnom baštinom ili turizmom.

Vrsta natječaja: Program Europske unije Kreativna Europa (Potprogram Kultura) - Potpora europskim projektima suradnje

Kontakt:
Nacionalna biblioteka Crne Gore "Đurđe Crnojević"
Bulevar crnogorskih junaka br. 163
81250 Cetinje
Montenegro
tel: +382 41 231-143
e-mail: info@cnb.me
web: http://www.cnb.me  

(R.P.B., 28.11.2014)