natječaj

Nacionalna zaklada raspisala dva nova natječaja u okviru Fondova EGP-a i Kraljevine Norveške


prijava: 20.03.2015.

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, akreditirana kao provedbeno tijelo odnosno Provoditelj Programa za organizacije civilnoga društva u Republici Hrvatskoj financiranog iz Fondova Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške (EEA/NG), danas je raspisala dva nova natječaja za prijavu projekata 'Demokratizacija i ljudska prava' i 'Podrška inovativnim inicijativama za djecu i mlade u lokalnim zajednicama'. Rok za prijavu je 20. ožujka.

Natječaj 'Demokratizacija i ljudska prava' otvoren je za prijave udruga i zaklada (koje nisu osnovane od strane javnih institucija) registriranih u Republici Hrvatskoj. Na ovaj natječaj mogu se dostaviti prijave u dvije kategorije:  pojedinačne  prijave i prijave u partnerstvu od najmanje 3 organizacije. Visina financijske podrške koja može biti odobrena za pojedinačne prijave je od Kn 150.000,00 do Kn 262.500,00 (od 20.000 do 35.000 Eura), a za prijave u partnerstvu od najmanje 3 organizacije od Kn 262.500,00 do Kn 600.000,00 (od 35.000 do 80.000 Eura) po projektu. Provedba projekata može trajati od 12 do 18 mjeseci. Ukupna planirana sredstva za ovaj natječaj:  Kn 3.877.500,00 (516.999 €).

Natječaj 'Podrška inovativnim inicijativama za djecu i mlade u lokalnim zajednicama' otvoren je za prijave udruga i zaklada (koje nisu osnovane od strane javnih institucija) registriranih u Republici Hrvatskoj. Visina financijske podrške koja može biti odobrena za prijave je od Kn 75.000,00 do Kn 150.000,00 (od 10.000 do 20.000 Eura) po projektu. Provedba projekata može trajati od 6 do 12 mjeseci. Ukupna planirana sredstva za ovaj natječaj:  Kn 740.000,00 (98.550 €).

Cjelokupna natječajna dokumentacija dostupna je na: http://zaklada.civilnodrustvo.hr

(M.K., 22.01.2015)