natječaj

Poziv na multidisciplinarnu radionicu 'Ne/vidljiva Istra'


vrijeme: 19.04.2015. - 25.04.2015.
prijava: 27.03. 2015.
mjesto: Poreč / Pula

Udruge Metamedij iz Pule, Zona iz Poreča te Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva organiziraju radionicu 'Ne /vidljiva Istra', u sklopu međunarodnog projekta 'In/visible cities: Urban Multimedia Festival'. Na multidisciplinarnu radionicu pozivaju se stručnjaci i studenti iz područja dizajna, arhitekture, umjetnosti, povijesti, kulture i turizma, antropologije, novih tehnologija te ostalih društveno-humanističkih područja. Prijave su otvorene do 27. ožujka.

Tijekom povijesti grad je kao složeni i višeslojni sustav mijenjao svoje oblike te doživljavao velike promjene: one vidljive – morfološke i one nevidljive – društvenih, političkih i ekonomskih odnosa. Grad je, između ostalog, manifestacija osobnih uspomena kao i skup neostvarenih želja njegovih stanovnika. Na istoj se površini susreće, sudara ili izmiče onoliko (nevidljivih) gradova koliko je i ljudi, a svaki je taj grad jednako važan u stvaranju kolektivne memorije zajednice, odnosno grada.
 
Ne/vidljivi gradovi su polazišna točka za radionicu koja će koristiti materijale i rezultate dobivene prethodnim istraživanjem u Poreču i Puli, a koje je pokazalo na koji način stanovnici doživljavaju svoj grad, mapirajući osobne uspomene kao nevidljive interakcije između grada i njegovih stanovnika.

Uz predavanja i prezentacije o kolektivnoj memoriji grada, novim urbanim narativima, održivom razvoju te aktivaciji javnih prostora, sudionici/ce će kroz sedam dana intenzivnog programa u multidisciplinarnim timovima promišljati o načinu na koji nove tehnologije mogu doprinijeti osvještavanju i jačanju lokalnog identiteta, promjeni odnosa ljudi prema gradskom prostoru te njegovom aktivnom oživljavanju.
Više - ovdje.

(M.K., 10.03.2015)