konferencija, znanstveni skup

Savjetovanje hrvatskih arhivista u Topuskom


vrijeme: 21.10.2015. - 23.10.2015.
mjesto: Topusko

Hrvatsko arhivističko društvo, ove godine s Državnim arhivom u Sisku kao domaćinom stručnog skupa, već 48. put organizira godišnje stručno savjetovanje hrvatskih arhivista. Ovogodišnje savjetovanje se održava na temu 'Zaštita gradiva u nastajanju', a za vrijeme njegovog održavanja će se okupiti više od 180 stručnjaka arhivske struke iz cijele Hrvatske i inozemstva.

Hrvatsko arhivističko društvo i Državni arhiv u Sisku priredili su ovogodišnje savjetovanje, tiskali plakat i program savjetovanja te zbornik radova koji će na skupu biti izlagani. O tim temama će se na skupu voditi stručne rasprave.

Hrvatsko arhivističko društvo kao strukovna udruga okuplja i organizira stručne djelatnike i druge zainteresirane osobe i udruge radi promicanja i unapređenja arhivistike i arhivske struke u Republici Hrvatskoj i unapređenja stručnog rada. (Osnovne zadaće Društva jesu: razvijanje svijesti o arhivskom gradivu kao općem kulturnom dobru i o potrebi njegove primjerne zaštite; unapređenje stručnih standarda u obradi arhivskog gradiva, poticanje i pomaganje obrazovanja i stručnog usavršavanja djelatnika u arhivima i pismohranama; poticanje zanimanja za korištenje arhivskoga gradiva i popularizacija arhivske djelatnosti; zaštita interesa arhivske struke; promicanje općih arhivističkih načela i posebno načela etičkog kodeksa arhivista; razvijanje suradnje sa srodnim udrugama i organizacijama u zemlji i inozemstvu.)
 
U izvršavanju svoje zadaće Hrvatsko arhivističko društvo surađuje s udrugama i ustanovama na području Republike Hrvatske, naročito s arhivima i srodnim strukovnim udruženjima. Na međunarodnom planu Hrvatsko arhivističko društvo surađuje s tijelima Međunarodnog arhivskog vijeća čiji je Društvo član, te s nacionalnim arhivističkim udruženjima u većem broju europskih zemalja.  


(R.P.B., 21.10.2015)