natječaj

Program EU Kreativna Europa: poziv na partnerstvo - Mille et une scènes


prijava: 05.10.2016.
mjesto: Francuska; Pariz

Projekt ima za cilj stvarati, proizvoditi i distribuirati profesionalne i neprofesionalne predstave višejezične prirode (većinom na francuskom i engleskom jeziku). Potencijalni partneri su sveučilišta, znanstvenici, istraživači, škole i kulturni centri koji mogu organizirati prezentacije i predstave u sklopu velikog projekta, iz svih zemalja članica programa Kreativna Europa. Prijave se primaju do 5. listopada 2016.

Također se planiraju organizirati radionice usvajanja engleskog jezika pomoću kazališne metodologije. Kazališni jezik se koristi kao pedagoški alat u multidisciplinarnim radionicama i obukama.

Višejezična predstava bez titlova naziva 'Mahan' je suradnički projekt s kojim se planira ići i na turneju po Europi i SAD-u.

Namjera ovog projekta je uz pomoć javnih i privatnih institucija razvijati i cijeniti proces učenja stranog jezika na temelju kazališne pedagogije, ali i znanstvenog pristupa koji integrira tehnike neuroznanosti i kognitivne znanosti.

Planirana je bliska suradnja sa znanstvenicima, stručnjacima za jezike i obrazovnim institucijama (osnovnim, srednjim školama i sveučilištima) u cilju podučavanja stranog jezika pomoću kazališnih metoda, radionica, pedagoških slikovnica, publikacija, dokumentaraca, konferencija i slično.

Potencijalni partneri: sveučilišta, znanstvenici, istraživači, škole i kulturni centri koji mogu organizirati prezentacije i predstave u sklopu velikog projekta, iz svih zemalja članica programa Kreativna Europa.
 
Kontakt:
Irene Golovine
inerengolovine@gmail.com
(033) 611 371 329

(R.P.B., 08.02.2016)