obljetnica, proslava

Program povodom Dana Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu


vrijeme: 22.02.2016. - 26.02.2016.
mjesto: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Hrvatske bratske zajednice 4

U ponedjeljak, 22. veljače 2016. godine, s početkom u 12.00 sati u predvorju Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, Hrvatske bratske zajednice 4, održat će se obilježavanje Dana NSK, na koje će se nadovezati Dani otvorenih vrata Knjižnice, koji će trajati od utorka 23. do četvrtka 26. veljače.

Za vrijeme trajanja Danâ otvorenih vrata svima zainteresiranima omogućen je obilazak Knjižnice u skupinama pod stručnim vodstvom u 10, 13, 15 i 17 sati u trajanju od dva sata, koji uključuje posjet zbirkama građe posebne vrste, u kojima je pohranjen najvrjedniji dio fonda koji se sastoji od najstarijih hrvatskih knjiga i rukopisa te vrijednih karata, grafika i notnih zapisa, Referentnoj zbirci, čitaonicama, ulaznoj razini, zatvorenome spremištu knjiga, tiskari i knjigovežnici. Uz razglede Knjižnice, za posjetitelje su priređene radionice 'Darujmo knjizi bolji život', 'Glagoljične minijature od slame', 'Glagoljična pisanica i Glagoljica pletena papirom', predstavljanje kataloga 'Baltazar Adam Krčelić' u Zbirci rukopisa i starih knjiga NSK, kao i humanitarni program Zaklade NSK 'Knjigom za knjige'.
 
Svakodnevno će također biti otvoren informacijski pult s popratnim suvenirima i izdanjima Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. Za obilazak Knjižnice potrebno se prijaviti na e-adresu otvorena vrata@nsk.hr. Nakon primljene najave obilaska Knjižnica će potvrditi slobodan termin.
 
Svečanost obilježavanja Dana Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu održat će se u ponedjeljak, 22. veljače 2016., u 12 sati. Uz prigodno izlaganje glavne ravnateljice Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu dr. sc. Tatijane Petrić, na svečanome obilježavanju Dana Knjižnice proglasit će se i ovogodišnji dobitnik Nagrade Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, koja se dodjeljuje za poseban doprinos knjižničarskoj struci.

Raspored događanja:

utorak, 23. 2. 2016.
11.30 – 15 sati, knjigovežnica – edukativno druženje 'Darujmo knjizi bolji život'

srijeda, 24. 2. 2016.
12 – 13.30 sati, veliko predvorje NSK – radionice 'Glagoljične minijature od slame i Glagoljična pisanica'

četvrtak, 25.2.2016.
12 – 13 sati, veliko predvorje NSK – predstavljanje kataloga 'Baltazar Adam Krčelić' u Zbirci rukopisa i starih knjiga NSK

petak, 26. 2. 2016.
12 – 13.30 sati, veliko predvorje NSK – radionica 'Glagoljica pletena papirom'

Program koji će zbirke ponuditi u sklopu obilaska:
 
Radionica 'Darujmo knjizi bolji život':
 
U sklopu programa Dana otvorenih dana NSK, u utorak, 23. veljače 2016. godine, od 11.30 do 15 sati, Odjel Zaštita i pohrana Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu u prostoru knjigovežnice organizira edukativno druženje 'Darujmo knjizi bolji život'. Druženje je zamišljeno kao edukativno-zabavan susret s konzervatorima restauratorima Odjela kako bi bilo zanimljivo širokomu krugu posjetitelja. Nakon kratkoga predavanja te predstavljanja postupaka zaštite knjižne građe slijedi zabavan kviz uz prigodne darove za posjetitelje koji pokažu najviše znanja o postupku zaštite knjiga. Druženje će se nastaviti izlaganjem odabranih knjiga koje su konzervirane i restaurirane tijekom proteklih godina. Slično, kao i u medicini, i bolesne knjige zahtijevaju terapiju, a ona se može izbjeći jedino prevencijom i promicanjem njihova zdravog načina života (pravilno čuvanje, održavanje i rukovanje). Svima koji pokažu zanimanje nastojat će se odgovoriti na postavljena pitanja vezana uz čuvanje i održavanje knjiga. Osim restauriranih knjiga, bit će izložene i one kojima su restauratori podarili drugi život – knjige preobražene u maštovite, ukrasne, uporabne i umjetničke predmete. Dokaz je to da se, uz ekološki pogled na svijet i jaku osobnu odgovornost prema zajednici, lišavamo starih, oštećenih i odbačenih knjiga te stvaramo nove, ljepše i korisnije predmete bez gomilanja nepotrebnih stvari, štedimo novac i radimo na osobnome razvoju, kao i na razvoju svojih praktičnih i kreativnih sposobnosti.

Zbirka rukopisa i starih knjiga:
 
Zbirka rukopisa i starih knjiga, kao poseban odjel Kraljevske sveučilišne knjižnice, utemeljena je 1894. godine zauzimanjem tadašnjega upravitelja Knjižnice Ivana Kostrenčića. U to je doba Knjižnica bila smještena u današnjoj zgradi Sveučilišta. Zbirka skuplja, čuva, obrađuje i daje na korištenje najbogatiji fond starih hrvatskih rukopisa i knjiga u našoj zemlji, uz rukopise te brojne rijetke i stare knjige koje pripadaju kulturama drugih naroda.
 
Grafička zbirka:

Crteži i grafike dio su fonda Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu od utemeljenja Knjižnice prije četiri stotine godina, a Grafička zbirka, kao zasebna jedinica u sklopu Knjižnice, utemeljena je 1919. Grafička zbirka NSK, uz to što je najstarija, po brojčanim je pokazateljima najveća zbirka te vrste u Hrvatskoj. Uz brojna djela velikih imena hrvatske likovne umjetnosti, u njezinu su fondu i djela mnogih velikana svjetske umjetnosti.
 
Zbirka zemljopisnih karata i atlasa:
 
Zbirka zemljopisnih karata i atlasa utemeljena je 1945. godine kao zasebna jedinica Knjižnice. Nastala je odabirom iz njezinih fondova, iz prikupljenog obveznog primjerka, iz darova i ostavština znamenitih pojedinaca te darova mnogobrojnih ustanova. U Zbirci se zemljopisnih karata i atlasa prikuplja, čuva, obrađuje i daje na korištenje kartografska građa. Posebna pozornost posvećuje se fondu starije i vrijedne kartografske građe te nacionalnomu fondu i kontroli obveznoga primjerka.
 
Zbirka muzikalija i audiomaterijala:
 
Zbirka je nastala 1945. godine izdvajanjem notne građe od knjižnoga tekstualnog fonda Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. Od 1964. Zbirka prikuplja gramofonske ploče i kasete, a od 1989. kompaktne diskove te glazbene DVD-e. Rukopisne muzikalije u sastavu Zbirke nabavljene su kupnjom ili darom skladatelja.

(L.V., 18.02.2016)