predavanje, tribina

Etnolog u arhivu - istraživanje tradicijskih mlinova u Državnom arhivu u Osijeku


vrijeme: 17.01.2017. 19 h
mjesto: Osijek; Klub knjižare Nova

U utorak, 17. siječnja, u 19 sati, u prostoru osječkog Kluba knjižare Nova, održat će se predavanje s raspravom na temu: Etnolog u arhivu - istraživanje tradicijskih mlinova u Državnom arhivu u Osijeku. Gost-autor je dr. sc. Žarko Španiček, pročelnik Konzervatorskog odjela u Požegi za područje Požeško-slavonske županije i Virovitičko-podravske županije.

Niz predavanja s raspravama : 
 
Državni arhiv u Osijeku namjerava tijekom 2017. godine ponuditi zainteresiranim građanima niz predavanja s raspravama u mjesečnim razmacima koja bi se održavala na odgovarajuću temu povezanu s arhivskim gradivom i aktualnim arhivskim istraživanjima.
 
U nedostatku vlastitog odgovarajućeg prostora za javna okupljanja u samom arhivu, između arhiva i knjižare Nova je dogovoreno da se predavanja i rasprave održavaju u Klubu knjižare Nova u mjesečnim razmacima i stalnom terminu tijekom 2017. godine svakog trećeg utorka u mjesecu.
 
Arhivisti uvijek naglašavaju kako sređivanje arhivskoga gradiva te njegova intelektualna i materijalna (fizička) zaštita, kao glavni zadatci svake arhivske ustanove i rada djelatnika u arhivima, svoj konačni smisao imaju u prezentaciji i korištenju arhivskoga gradiva.
 
Nizom predavanja i rasprava koje planiramo tijekom 2017. godine želimo svim zainteresiranim građanima približiti bogatstvo sadržaja arhivskih fondova i zbirki Državnog arhiva u Osijeku upravo iz perspektive i riječima samih korisnika, istraživača raznih struka.
 
dr. sc. Dražen Kušen, v.d. ravnatelja
 
Gost-autor: dr. sc. Žarko Španiček
 
Dr. sc. Žarko Španiček je pročelnik Konzervatorski odjela u Požegi za područje Požeško-slavonske županije i Virovitičko-podravske županije. Pored rada u konzervatorskoj struci dugi niz godina bavi se i širim istraživanjima povijesti Slavonije i Baranje. Tijekom 2016. godine održao je dva predavanja na znanstveno stručnim skupovima i objavio jedan rad o istraživanoj temi temeljen najvećim dijelom na arhivskom gradivu Državnog arhiva u Osijeku:
-  Predavanje pod naslovom Mlinarske tradicije Slavonije i Baranje kao kulturna baština održao je u okviru „14. Hrvatsko-slovenskih etnoloških paralela“, Baranja (Lug), 1. do 4. listopada 2016.
-  Na XXIV. međunarodnom znanstvenom skupu „Nijemci i Austrijanci u hrvatskom kulturnom krugu“, Osijek, 4. do 6. studenog 2016. održao je predavanje pod naslovom  Spor „njemačkih“ i „ilirskih vodeničara u Osijeku 1851./52.
-  Rad pod naslovom Dravske vodenice na području Belišća objavio je u „Zborniku grada Belišća 5.“, Belišće 2016. 

(R.P.B., 16.01.2017)