natječaj

Program EU Kreativna Europa: poziv na partnerstvo – Centrum Kultury Wrocław-Zachód, Poljska


prijava: 06.05.2017.
mjesto: Poljska; Wroclaw

Centar za kulturu Wroclaw- Zachód želi biti partner u projektu, za prijavu na natječaj iz programa Kreativna Europa u kategoriji europskih projekata suradnje, koji uključuje niz aktivnosti poput radionica, filmova, plesa, kazališta, a čiji je cilj integracija i socijalizacija djece, mladih i osoba s invaliditetom iz različitih zemalja. Rok za prijave je 6. svibnja 2017.

Sudjelovanjem u umjetničkim radionicama koje uključuju ples, kazalište, film i glazbu, djeca i mladi iz različitih zemalja moći će razvijati svoje kognitivne sposobnosti, kreativno razmišljanje i maštu.
 
Kontakt:
Dąbrówka Petrow
Chociebuska 4-6
Wrocław
T: 713544660
E: biuro@ckwz.art.pl
 
Partner search Poland(R.P.B., 07.02.2017)