natječaj

Program EU Kreativna Europa: poziv na partnerstvo – Riga Photography Biennial, Latvija


vrijeme: 30.11.2017.
mjesto: Riga, Latvija

Bijenale fotografije Riga (RPB) želi biti partner na projektima u programu Kreativna Europa koji se bave fotografijom, suvremenom umjetnosti, obrazovanjem i kustoskim radom. Žele surađivati s muzejima, umjetničkim i fotografskim galerijama, festivalima, bijenalima, edukativnim institucijama, umjetničkim organizacijama, magazinima, itd. Prijave se primaju do kraja mjeseca studenog 2017.!

Iako RPB ima tek dvije godine dugu povijest, ima dvadesetogodišnje iskustvo u područjima umjetnosti i fotografije i organizacije međunarodnih festivala, bijenalima i izložbi u Latviji i Europi. Bijenale fotografije Riga (RPB) međunarodna je manifestacija suvremene umjetnosti, koja se fokusira na fotografiju kao umjetničku praksu, a posebno je usredotočena na Latviju, te baltičku i europsku regiju. RBP se održava svake druge godine od travnja do lipnja u Rigi i drugim regijama u Latviji.
 
Program RPB sastoji se od: međunarodnih grupnih i samostalnih izložbi u suradnji s latvijskim i međunarodnim institucijama; obrazovni program koji uključuje simpozij, predavanja, recenzije portfelja i kreativne radionice; nagradu RBP - "Tražeći najnovije u fotografiji!", koja je namijenjena baltičkim umjetnicima;  projekti urbanog okoliša, koji koriste urbanu infrastrukturu kao platformu za umjetnost. Svake godine izlazi publikacija posvećena RPB-u koja sadrži program i događanja, kao i razne članke koji preispituju aktualna pitanja iz područja umjetnosti i fotografije. U međuvremenu, RPG posvećen je europskim umjetnicima u usponu, koji nastoje pronaći svoje mjesto u međunarodnom umjetničkom svijetu.
 
Kontakt:
Inga Brūvere
Director and Head Curator
E: inga.bruvere@rpbiennial.com 
P: +371 29252778
 
Partner search from Latvia
 

(R.P.B., 11.07.2017)