natječaj

Program EU Kreativna Europa: poziv na partnerstvo – Cultural and sports Association PAOK, Cipar


mjesto: Klirou, Cipar

Kulturno – sportsko udruženje PAOK osnovano je 1949. godine s ciljem angažiranja mladih u kulturnim i sportskim aktivnostima. Tijekom godina PAOK je obogatio svoje aktivnost s nogometnim klubom, plesnom skupinom tradicionalnih plesova, glazbenim sastavom i edukacijskim seminarima.  
Ovo kulturno-sportsko udruženje funkcionira zahvaljujući volonterima u lokalnoj zajednici koji su tijekom godina uspostavili zajedničke vrijednosne mehanizme približavanja i očuvanja kulturne baštine. Volontiranje i kultura zajedno stvaraju društveni kapital koji je ključan aspekt koherentnosti društva. Stoga smatraju da europski projekt koji promiče kulturne aspekte poput plesa, pjesama, glazbe, tradicionalnih rukotvorina i zanata može pomoći u održivosti europskih vrijednosti.

PAOK želi biti partner u projektu suradnje u programu Kreativna Europa koji je vezan uz kulturnu baštinu i koji se bavi folklorom, tradicijskim pjevanjem i sviranjem, prezentacijom tradicionalnih zanata i izrade rukotvorina. Projektna ideja koju žele provesti je organizacija Paneuropskog folklornog / baštinskog festivala. Svaki partner organizirao bi folklorni festival u svojem gradu / državi, i prisustvovao bi svakom partnerskom festivalu. Na projektu žele surađivati s organizacijama, udruženjima i javnim kulturnim institucijama, folklornim udruženjima, kulturnim centrima i sl.

vrijeme: jesen 2017.

Kontakt:
Mrs Polina Stavrou
E: polinastavrou@yahoo.gr

Partner search from Cyprus

(D.H.F., 16.08.2017)