izložba, performans

Interferencije - izložba i performans


vrijeme: 28.10.2017. - 25.11.2017.
mjesto: Gradska galerija Labin

U Gradskoj galeriji Labin u subotu, 28. listopada 2017. u 18:30 sati, održat će se otvorenje međunarodne izložbe Interferencije i istoimeni performans austrijskih autorica - Claudie-Marie Luenig, Cornelie König, Cornelie Mittendorfer i Sabine Müller-Funk. Izložba ostaje otvorena do 25. studenog 2017.

Interferencije

„Labin svojom industrijskom ostavštinom i trurbulentnom političkom prošlošću, predstavlja pravo nalazište slika o prošlosti i budućnosti, a time i izazov za austrijske autorice Claudiu-Mariu Luenig, Corneliu König, Corneliu Mittendorfer i Sabine Müller-Funk. Njihov rad podrazumijeva transdisciplinarno umjetničko istraživanje Labina u svim njegovim aspektima.
… Radovi se bave prebacivanjem stvarne, postimperijalističke i postsocijalističke povijesti jedne regije u idejni potencijal, ne samo kao razotkrivanje „igre kulturoloških raznolikosti“(Ibid.), već i kao prepoznavanje sebe u drugima i drugih u sebi. Umjetnice koriste apstraktne forme držeći se određenih dijelova i tematike. Baš su apstraktne forme te koje se najbolje mogu upotrijebiti za dovođenje u pitanje poznatih prizora i otkrivanje novih i iznenađujućih pogleda na ono što se čini kao uobičajeno i dobro poznato.
Taj je potencijal naglašen kroz multikulturalnu i interdisciplinarnu intervenciju, budući da autorice povlače inspiraciju upravo iz točke socio-kulturološke povijesti, ne više s ciljem da konkretno promotre transnacionalne i transregionalne povijesne elemente, već da ih umjesto toga preformativno stave u funkciju. Iz gledišta performativnosti, te umjetničke intervencije treba sagledati u kontekstu njihovih kolektivnih, regionalnih, postsocijalističkih i postimperijalističkih implikacija. Performativno u antropološkom i kulturno-znanstvenom smislu naglašava konstitutivni karakter društvenih, a tako i umjetničkih djelovanja. Razumijeti umjetnička djela kroz izvedbene aktivnosti, znači promatrati ih u njihovom potencijalu da stvore novu realnost, eksperimentirajući s mogućnostima njihove sposobnosti da utječu na promatrača u preklapanju s njegovim iskustvom.
Njihova vlastita artificijalnost donosi novi potencijal za kulturni utjecaj. Performativna aktualizacija implicira konstruktivno razumijevanje kulture, a na promatraču je da to otkrije.“

(Milka Car ...iz predgovora katalogu izložbe) 

https://www.facebook.com/gradskagalerijalabin

(D.H.F., 23.10.2017)