natječaj

Program EU Kreativna Europa: poziv na partnerstvo – Gradsko poglavarstvo Ourense, Španjolska


prijava: 31.12.2017.
mjesto: Španjolska; Ourense

Gradsko poglavarstvo španjolskog grada Ourense u okviru kojeg se nalazi Javna ustanova općinskog menadžmenta i kulturnih aktivnosti želi biti partner u projektima suradnje u programu Kreativna Europa u području interdisciplinarnosti, kulturnih i kreativnih industrija te programa kulturnog menadžmenta.

Aktivni su u pružanju potpore ICT poduzetnicima, ali i promicanju koncepata ekološke, ekonomske i društvene održivosti, a iskusni su i u podučavanju ICT vještina organizacijama koje rade na području kulturnih događaja. Imaju iskustvo u organizaciji umjetničkih izložbi, rock koncerata, malih festivala, a vode studentsko kazalište.

Kontakt:
E: herero36@gmail.com
 
Partner search from Spain

(R.P.B., 23.11.2017)