natječaj

Javni poziv za otkup knjiga za narodne knjižnice u 2018. godini


prijava: 12.11.2018.

Ministarstvo kulture RH objavljuje Javni poziv za otkup knjiga za narodne knjižnice u 2018. godini. Ponude za otkup knjiga mogu se podnositi od dana objave do 12. studenoga 2018.!

Ministarstvo kulture na temelju članka 9. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 47/90, 27/93 i 38/09) te članaka 2. i 3. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 55/16 ) objavljuje       
 
Javni poziv za otkup knjiga za narodne knjižnice u 2018. godini
 
 1. Predmet javnoga poziva
 
 Ministarstvo kulture otkupljivat će knjige domaćih izdavača na hrvatskome jeziku, i to:
• djela suvremene domaće književnosti
• prijevode suvremene svjetske književnosti
• djela od temeljne vrijednosti za nacionalnu kulturu i umjetnost
• vrijedne knjige i slikovnice za djecu i mlade.
 
Otkupljivat će se knjige na hrvatskom jeziku objavljene od listopada 2017. i tijekom 2018. godine samo onih nakladnika koji se pridržavaju Sporazuma o jedinstvenoj cijeni knjige (dostupan na https://www.min-kulture.hr/propisi/) i koji su dostavili obvezne primjerke prijavljenog izdanja Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici.
 
 Ministarstvo kulture neće otkupljivati:
• udžbenike
• priručnike
• ponovljena i komercijalna izdanja
• izdanja koja svojom kvalitetom i tehničkom izvedbom ne zadovoljavaju profesionalne nakladničke standarde
• izdanja koja nisu prikladna za korištenje u narodnim knjižnicama. 
 
 
2.  Korisnici potpore
 
Pravo podnošenja ponuda na Javni poziv imaju pravne osobe koje su registrirane za obavljanje nakladničke djelatnosti u Republici Hrvatskoj i autori vlastitih izdanja koji su državljani Republike Hrvatske.
 

3.  Način prijave
 
Prijava se podnosi putem online Prijavnice za otkup knjiga koja je dostupna na stranicama Ministarstva: https://www.min-kulture.hr/prijavnice/.
 Elektronički popunjene prijavnice treba ispisati, potpisati i ovjeriti pečatom te uz obvezne priloge:
– tiskani primjerak objavljene knjige
– podatke o knjizi, autorima, prevoditeljima te priređivaču i/ili uredniku
– potvrdu Nacionalne i sveučilišne knjižnice o dostavljenim obveznim  primjercima
 
dostaviti na adresu:
Ministarstvo kulture
Runjaninova 2
10 000 Zagreb
 
4.   Rok prijave
 
 Ponude za otkup knjiga mogu se podnositi od dana objave do 12. studenoga 2018. godine.
  
5.   Završne odredbe
 
 Knjige otkupljene putem ovoga Javnog poziva namijenjene su fondovima narodnih knjižnica u Republici Hrvatskoj.
 Primjerci knjiga dostavljeni u prijavi neće se vraćati podnositeljima, već će biti upućeni narodnim knjižnicama u Republici Hrvatskoj.
 
 Neće se razmatrati prijave koje ne ispunjavaju tražene uvjete:
– prijave koje nisu dostavljene u elektroničkome i tiskanome obliku
– prijave koje nisu na propisanome obrascu
– prijave koje nisu zaprimljene u navedenom roku
– prijave bez obveznih priloga
– prijave korisnika koji nisu u propisanom roku izvršili preuzete obveze prema Ministarstvu kulture.
 
 
>>> Upute za prijavitelje

(R.P.B., 26.03.2018)