najave

Predstavljanje knjige 'Od novinara do novinarstva'


vrijeme: 08.05.2018.

U utorak, 8. svibnja 2018. u 12 sati u Novinarskom domu u Zagrebu, održat će se predstavljanje knjige autorice Tijane Vukić - Od novinara do novinarstva: Studija novinarskih vještina.

U radu autorica analizira aktualnu temu – kakve novinare i novinarstvo želimo u Hrvatskoj – nastojeći pritom oslikati sve škole i programe koji su se u posljednjih dvadesetak godina u Hrvatskoj razvijali, a potom analizira ishode učenja studenata na postojećim  novinarskim/komunikacijskim fakultetima i/ili visokoškolskim ustanovama. Tema o obrazovanju novinara više je nego aktualna danas kada se propituje budućnost novinarstva u digitalnom okruženju i promijenjenoj paradigmi masovnoga komuniciranja. Mogući model obrazovanja novinara, koji je plod istraživanja i autoričina znanja i praktičnih iskustava u obrazovnom procesu, izvorni je doprinos znanosti.

Tijana Vukić, doktorica je znanosti i docentica komunikologije zaposlena na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli gdje je nositeljica grupe kolegija iz komunikacijskih znanosti. 

Pozivnica

(D.H.F., 04.05.2018)