natječaj

Natječaj za izlaganje u Galeriji Događanja za 2019.


vrijeme: 15.05.2018.
prijava: 15.06.2018.

Galerija Događanja poziva umjetnike da se prijave na natječaj za izlaganje u 2019. godini. Na natječaj se mogu prijaviti umjetnici svih vizualnih područja. Natječaj je ptvoren do 15. lipnja 2018.
 

Prijava treba sadržavati :

-    opis projekta (maksimum jedna kartica teksta)
-    vizualne materijale koji se predlažu za izlaganje (u jpg formatu) do 8 fotografija
-    životopis
-    popis dosadašnjih izložbi
-    kontakt

(ako umjetnik predlaže isti program u više galerija u Zagrebu, potrebno je navesti nazive galerija)

Nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave slati na e-mail: galerija@knap.hr

Popis odabranih kandidata bit će objavljen na www.knap.hr.

Odabrane umjetnike „Galerija Događanja“ predlaže za sufinanciranje Gradskom uredu za kulturu Grada Zagreba i Ministarstvu kulture RH.
 

(D.H.F., 15.05.2018)