natječaj

HDS: Otvoren natječaj 'Tradicional'


vrijeme: 12.11.2018.
prijava: 10.12.2018.

Hrvatsko društvo skladatelja raspisalo je Natječaj za stimulaciju glazbenih manifestacija i glazbenog stvaralaštva s područja tradicijske glazbe iz fonda sredstava prikupljenih od naknada za tradicijsku glazbu.
 
 
NATJEČAJ

Za stimulaciju glazbenih manifestacija i glazbenog stvaralaštva s područja tradicijske glazbe iz fonda sredstava prikupljenih od naknada za tradicijsku glazbu

I.   
Hrvatsko društvo skladatelja (dalje: HDS) Natječajem podupire aktivnosti hrvatskih glazbenika, glazbeno stvaralaštvo i glazbene manifestacije iz sredstava prikupljenih na ime naknade za izvedbe tradicijske glazbe, sukladno članku 8. stavku 3. Zakona o autorskim i srodnim pravima (NN 167/03, 79/07, 80/11, 125/11, 141/13, 127/14 i 62/17).

II.   
Cilj Natječaja je poduprijeti i promovirati glazbeno stvaralaštvo u području tradicijske i narodne glazbe, te poduprijeti festivale, smotre, natjecanja ili koncerte navedenih vrsti glazbe na na način kojim se stimulira kvaliteta i izvrsnost.

III.   
Ukupan fond potpora putem Natječaja iznosi 388.679,42 kuna odnosno koliko je Služba zaštite autorskih muzičkih prava (ZAMP) prikupila za izvedbe tradicijske glazbe u 2017. godini, sukladno članku 8. stavku 3. Zakona o autorskim i srodnim pravima.

IV.   
Sredstva iz ovog Natječaja predviđena su za projekte koji će se ostvariti tijekom 2019. godine.

V.   
Cilj iz članka II. ostvarit će se:
–    Sufinanciranjem postojećih, umjetnički relevantnih festivala, smotri i natjecanja koji promoviraju glazbu koja je predmet ovoga Natječaja.
–    Sufinanciranjem znanstvenih i znanstveno-popularnih projekata (istraživanja, terenski rad, publikacije, objave knjiških izdanja ili nosača slike, zvuka i slično).
–    Organizacijom smotri ili natjecanja s dodjelom nagrada i/ili objavom nosača zvuka za mlade glazbenike, posebice u glazbenim područjima gdje takva natjecanja ne postoje.

VI.   
Prilikom odlučivanja o sufinanciranju, vodit će se računa o stilskoj raznolikosti i ravnomjernoj zemljopisnoj zastupljenosti natjecatelja. Natjecatelji se moraju pridržavati propisa o zaštiti autorskih i srodnih prava.

VII.   
Natjecatelji su dužni podnijeti HDS-u detaljan umjetnički, organizacijski i financijski opis projekta za koji traže sufinanciranje zaključno s 10. prosincem 2018. godine, s naznakom „Za natječaj tradicional“ na urudžbeni zapisnik ili poštom na adresu: Hrvatsko društvo skladatelja, Berislavićeva 9, 10 000 Zagreb. Svi materijali čuvat će se najviše 15 dana nakon objave rezultata.

VIII.   
HDS može uvjetovati dodjelu potpore određenim izmjenama u projektu, suradnjom u medijskom predstavljanju, sudjelovanjem svojih predstavnika u žiriranju, dodjeli nagrade i slično.

IX.   
HDS pridržava pravo da ne raspodijeli cijeli iznos za sufinanciranje projekata. HDS će od dobitnika potpore tražiti financijsku i programsku dokumentaciju o utrošku dobivenih sredstava.

X.   
Odluku o dobitnicima potpore donijet će Skupština predstavnika HDS-a na prijedlog Stručnog povjerenstva sastavljenog od istaknutih skladatelja i drugih umjetnika odgovarajućeg područja najkasnije do 14. siječnja 2019. godine, o čemu će se javnost obavijestiti putem interneta.

PRIJAVNICA za natječaj  >>>

www.hds.hr

(D.H.F., 13.11.2018)