natječaj

Program EU Kreativna Europa: poziv na partnerstvo – Kazalište Ana Monro, Slovenija


prijava: 11.12.2018.

Kazalište Ana Monro traži tri do četiri partnera zainteresiranih za prijavu na natječaj za projekt suradnje 'Connecting Past and the Future: (Re)Building the New Tradition of Street Theatre' u programu Kreativna Europa u kategoriji manjih projekata.  
 
Traže partnere među profilima udruga koje se bave organizacijom uličnokazališnih predstava.

Kazalište Ana Monro je vodeće slovensko ulično kazalište s međunarodnim poveznicama, a bave se organizacijom festivala i ostalih javnih događanja, izvođenjem programa neformalnog obrazovanja i treninga te autorskom produkcijom.
 
Kontakt:

Goro Osojnik
goro.anamonro@gmail.com
 
Partner search from Slovenia
 

(D.H.F., 19.11.2018)