" />
predavanje, tribina

Predavanje Ivice Kipre 'Pretkršćanski narativi i sakralizacija prostora okolice Dubrovnika'


vrijeme: 15.04.2019. 19 h
mjesto: Zagreb; Matica hrvatska (Dvorana Jure Petričevića), Strossmayerov trg 4

U ponedjeljak, 15. travnja, s početkom u 19 sati, u Dvorani Jure Petričevića Matice hrvatske održat će se predavanje Ivice Kipre 'Pretkršćanski narativi i sakralizacija prostora okolice Dubrovnika'.

U svom izlaganju autor predstavlja vlastita istraživanja praslavenskoga mitološkoga konteksta, na primjeru suodnosa lokaliteta, toponimije te predaja i običaja na području Konavala, Župe i Rijeke dubrovačke. Dekonstruirajući pojedine društvene prakse, simboličke sustave i kulturno-povijesne osobitosti tih područja, bitno obilježenih usvajanjem starijih obrazaca kroz sinkretizam i tradicijom doseljenika, autor iščitava tragove slavenske stare vjere.

 

Ivica Kipre rođen je u Dubrovniku. Diplomirao je povijest umjetnosti te etnologiju i kulturnu antropologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje trenutačno pohađa doktorski studij. U Dubrovačkim muzejima zaposlen je kao kustos od 2013. godine, obrađuje teme iz područja nematerijalne kulturne baštine. U svojstvu asistenta od 2017. održava seminare na etnološkim kolegijima Osnove etnologije i folkloristike, Narodna umjetnost te Etnologija i kulturni turizam na Sveučilištu u Mostaru, nositelja doc. dr. sc. Damira Zorića. Autor je više izložaba, kataloga izložaba (U stabru ti ljuti zmaje, u granam' ti soko sivi. Tragom pretkršćanskih elemenata u tradicijskoj kulturi dubrovačke okolice, 2014; Ludi bali i pazari: poklade i maske dubrovačkog kraja, suautorstvo, 2015; Olaf Jordan – Lica Balkana, 2016) te stručnih i znanstvenih radova (Mitska topografija Župe dubrovačke, 2011; Formalna i simbolična struktura konavoskoga ženskog oglavlja, 2012; Obredni elementi u običajima dubrovačkog kraja, 2013; Pučki iscjelitelji i prakse magijskog liječenja. Primjeri iz dubrovačke okolice, 2015). Temom prostornih odnosa, toponimije, topografije i usmenih predaja u kontekstu praslavenske mitologije bavi se od još studentskih dana, a na brojnim terenskim istraživanjima prikupio je opsežnu relevantnu građu.
 

(R.P.B., 15.04.2019)