" />
natječaj

Program EU Kreativna Europa: poziv na partnerstvo – Asociatia 'Georgian Design & Artistii' – Rumunjska


prijava: 30.06.2019.
mjesto: Bukurešt, Rumunjska

U okviru poziva potprograma Kultura za europske projekte suradnje, rumunjska nevladina udruga Georgian Design & Artistii zainteresirana je za suradnju u područjima glazbe, kazališta te kulturnih aktivnosti usmjerenih na rad s mladima s poteškoćama u razvoju. U projektu bi htjeli sudjelovati kao partner.

Nevladina udruga Georgian Design & Artistii traži partnere za prijavu na poziv Potpora za europske projekte suradnje u okviru Programa Kreativna Europa – potprograma Kultura. Bave se promicanjem rumunjskih glazbenika, osobito mlađe generacije umjetnika i glazbenika.

 

Kontakt:

Scurtu Georgian Costin

Radoi Constanta

cradoi2006@yahoo.com

+040799758817

 

Partner search from Romania

 

(R.P.B., 10.06.2019)