Serija fotografija Maje Strgar Kurečić "Drugi svjetovi / Other Worlds" osvojila je prvo mjesto u kategoriji Apstraktne fotografije na međunarodnom natječaju "Minimalist Photography Awards 2019", a autorici je pripala titula Abstract Photographer of the Year. " />
nagrada

Maja Strgar Kurečić osvojila nagradu Abstract Photographer of the Year


vrijeme: 12.07.2019.

Serija fotografija Maje Strgar Kurečić "Drugi svjetovi / Other Worlds" osvojila je prvo mjesto u kategoriji Apstraktne fotografije na međunarodnom natječaju "Minimalist Photography Awards 2019", a autorici je pripala titula Abstract Photographer of the Year.


U žiriju su bili: Susan Spiritus (Susan Spiritus Gallery); Joel Tjintjelaar (fotograf); Sandrine Hermand Grisel (All About Photo); Zelda Cheatle (kustos); Michael Pritchard (The Royal Photographic Society); Juli Lowe (Catherine Edelman Gallery); Dean Brierly (Black & White Magazine) and Milad Safabakhsh (B&W Minimalism Magazine).

Najbolje fotografije će biti izložene na "Best Of Show" izložbi u Silk Road Gallery, Iran, Tehran, a pobjedničke fotografije bit će publicirane u Minimalist Photography Awards Annual Book i u specijalnom izdanju B&W Minimalism Magazine.

Serija fotografija "Drugi svjetovi / Other Worlds" Maje Strgar Kurečić izložena je na istoimenoj izložbi otvorenoj 6. srpnja 2019. u Photo Art Gallery Batana u Rovinju.

Opširnije:
https://minimalistphotographyawards.com/abstract-winners/


Foto © Maja Strgar Kurečić, 'Drugi svjetovi'

(D.H.F., 12.07.2019)